Odvoz odpadu v roku 2016

ZOBRAZIŤ PRÍLOHU  [Veľkosť: 222,82 KB, Typ súboru: PDF]

Zmeny v triedení odpadov

Vážení občania!

Od 1.1.2016 máme nový harmonogram na vývoz odpadov, v ktorom je zapracovaných aj niekoľko dôležitých zmien, čo sa týka ich zberu a triedeniu:

  1. TKO – komunálny odpad: POZOR ZMENA! Od 1.1.2016 bude vynášaný namiesto utorka každú druhú stredu. Prvý zber komunálneho odpadu bude v stredu 13.1.2016.
  2. PLASTY + KOVOVÉ OBALY:  spolu s plastom (žltá nádoba) sa od 1.1.2016 budú zbierať aj kovy. (po novom aj umyté konzervy, iné drobné kovové obaly, viacvrstvové krabicové obaly od mlieka, smotany, džúsov atď.)
  3. BIOODPAD:  bude sa zbierať od začiatku marca do konca novembra. Bude sa zbierať iba odpad z hnedých nádob. Vrecia položené vedľa nádoby nebudú vyvážané.
  4. Zber nebezpečného odpadu a elektroodpadu: z bezpečnostných dôvodov sa ruší zber „od domu k domu“. Tento odpad sa bude zbierať 2x do roka (v sobotu) a to tak, že na obcou určené miesto príde posádka, ktorá priamo od občanov preberie nebezpečný odpad. Občania budú informovaní obecným rozhlasom
  5. TUKY A OLEJE:  Nový zákon o odpadoch ukladá mestám a obciam zbierať už aj jedlé tuky a oleje. Obec zabezpečí nádoby, do ktorých môžu občania doniesť tuky a oleje naliate v PET fľašiach. Odpad bude odvážaný operatívne – podľa potreby. Umiestnenie a farbu nádob oznámime občanom dodatočne.

[Harmonogram vývozu komunálneho a separovaného odpadu v roku 2015]


späť