Starosta obce

Ing. Jozef Zsebi

Vážený návštevník webovej stránky obce Žirany!

Som rád, že ste sa prostredníctvom internetu dostali až na našu stránku. Je to pre nás signál, že o nás viete a že sa zaujímate o našu obec. Dúfam, že nájdete všetko, čo potrebujete vedieť ohľadom našej obce, alebo úradných záležitostí. Starostom obce Žirany som od roku 1998. Som nesmierne rád, že na našej webovej stránke môžeme prezentovať úspechy, ktoré sme dosiahli. Rovnako sa Vám neustále snažíme sprostredkovať aktivity a úspechy folklórneho súboru, spevokolu, stolných tenistov, ako i organizácií a inštitúcií pôsobiacich v našej obci. Tešíme sa, že aj pri tak malom počte obyvateľov máme veľký potenciál schopných ľudí, ktorých aktivity siahajú ďaleko za hranice našej obce. Mojím úsilím, ako i úsilím obecného zastupiteľstva a mnohých našich aktívnych občanov je zmodernizovať našu obec , udržať a rozvinúť dedičstvo našich predkov a súčasne zanechať odkaz aj pre budúce generácie. To, ako sa nám darí napĺňať tieto naše predsavzatia, môžete sledovať v jednotlivých rubrikách. Prajem Vám príjemné chvíle strávené pri prehliadaní našej webovej stránky a ak sa rozhodnete navštíviť nás, radi Vás privítame.
Dovidenia v obci Žirany.

Volebné obdobie 2015 - 2018

Starosta obce:

Ing. Jozef Zsebi (od r.1998)

Obecné zastupiteľstvo

Ing. Juraj Andraško zástupca starostu

Csaba Bencz poslanec

 

Ing. Imrich Bencz poslanec

Jozef Bencz poslanec

 

Ing. Mário Bencz poslanec

Adriána Bezányiová poslankyňa

 

PaedDr. Klaudia Szakács poslankyňa

Mgr. Jozef Szórad poslanec

 

František Szórád poslanec

Odborné komisie

Komisia kultúry, školstva, telovýchovy, sociálnych vecí a financií:

Predseda: Ing. Mário Bencz
Podpredseda: Ing. Imrich Bencz
Členovia: Adriána Bezányiová, Csaba Bencz

Komisia výstavby, plánovania, životného prostredia a za ochranu verejného poriadku:

Predseda: František Szórád
Podpredseda: Jozef Bencz
Členovia: PaedDr. Klaudia Szakács, Mgr. Jozef Szórad

Pracovníčky obecného úradu

Helena Szórádová
ekonomický úsek, mzdová agenda, školská agenda

Ing. Miriam Szórádová
podateľňa, evidencia obyvateľstva, osvedčenie podpisov a listín, stavebné záležitosti, dane a poplatky, sociálne veci, kataster

Beáta Balková
pokladňa, miestny rozhlas

Hlavná kontrolórka obce:
Ing. Iveta Bendová Plán kontrolnej činnosti Úlohy hlavného kontrolóra

Obecný úrad

Kontakt

Obecný úrad
Žirany č. 194
951 74 Žirany
Tel : 037 / 631 88 41, 631 88 42
Fax : 037 / 631 82 32

Starosta obce
Ing. Jozef Zsebi
Tel : 0903 203 979
E-Mail : starosta@zirany.eu

Úradné hodiny

Pondelok 7.30 – 17.00
Utorok nestránkový deň
Streda 7.30 – 15.30
Štvrtok 7.30 – 15.30
Piatok 7.30 – 14.00

E-Mail

Informácie info@zirany.eu
Obec Žirany obec@zirany.eu
Podateľňa podatelna@zirany.eu
Sťažnosti staznosti@zirany.eu
Webstránka obce webmaster@zirany.eu

Obecné symboly

erb
erb
vlajka
vlajka

Čím sa môžeme pochváliť v Žiranoch

zirany