20.februára 2017 – 26.februára 2017...


Jedálny lístok ZŠ a MŠ - Marec 2017...


...


Západoslovenská distribučná a.s. oznamuje našim občanom, že dňa 09. 03. 2017 od 8.00 hod. do 12.00 hod. a následne od 12.00 hod. do 15.00 hod. kvôli prácam na elektrických zariadeniach v obci, sa uskutoční odstávka e...


Miesto: kultúrny domOrganizátor: Obec, Spevácky zbor Zoboralja, Červený kríž ...


O niekoľko dní budeme oslavovať sviatok všetkých zamilovaných. Sú ľudia, ktorí doslova prepadnú „valentínománii“, ale sú aj takí, ktorí tento sviatok doslova ignorujú. Ak to ...


Keď prechádzam cez niektoré obec (Rišňovce, Veľký Kýr, Jelenec, ...) a vidím, že v strede obce majú vybudovaný pekný park s trávičkou, kríkmi, chodníkmi a lavičkami, vždy mi autom...


...


6.februára 2017 – 12.februára 2017...


...


...


Pre Obec Žirany koncom roka 2016 zo Štátneho fondu rozvoja bývania bol priznaný úver vo výške 511550,00 eur pri úrokovej miere 1% pre stavbu Bytový dom Žirany, súpisné číslo 528 s počtom bytov...


...


...


...


Žirany dňa 30.01.2017 P O Z V Á N K A Pozývam Vás na 15. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Žiranoch, ktoré sa uskutoční dňa 03.02.2017 t.j. v piatok o 18.00 hod. v zasadačke obecného úr...


Oznamujeme našim občanom, že na obecnom úrade si môžu prevziať aj uhradiť faktúry za vodu za spotrebu k 31. 12. 2016....


10.Pekný starý dom s tulipánmi na priečelí postupne nadobudol takúto súčasnú podobu.   11.Pýcha obce - kostol sv. Mikuláša. Prvý záber je z polovice minulého storočia a dru...


Ani sa nám nechce veriť, ale už 10 rokov uplynulo odvtedy, ako sme sa uzhodli vydávať v našej obci obecný časopis. Zmyslom tohto časopisu bolo a stále je informovať našich občanov o dianí v obci. Išlo n&aa...


...


Staršie