Adventné obdobie sme začali slávnostným posvätením adventného venca a rozsvietením prvej sviečky pri našom kostole. Sviatočnú náladu so svojim krásnym spevom vyčaroval aj ženský spevácky zbor Zobo...


A znovu priniesli do Nitry úžasnú atmosféru a harmóniu ...


Ženský spevácky zbor Zoboralja má vystúpenie na adventnom koncerte v Komárne v dôstojníckom pavilóne 6. decembra 2019 o 17.30 hod. Následne sa zúčastnia na adventnom stretnutí 8. decembra 2019 o 15.30 hod. v kost...


Oznamujeme našim občanom, že od  02.12.2019 do 13.12.2019 v areáli základnej školy sa koná zber papiera. Občania, papier môžu odovzdať v areáli ZŠ.  ...


...


...


...


...


OBEC ŽIRANY Obecný úrad Žirany, Žirany č. 194,   951 74 Žirany   Zverejnenie elektronickej adresy   V súlade s Harmonogramom organizačno – technického zabezpečenia volieb do Národnej rady SR v roku 20...


OBEC ŽIRANY, 951 74 Žirany 194 V Žiranoch, dňa 27.11.2019 OZNÁMENIE Obec Žirany oznamuje občanovi : Alena Špirková, nar. 19.06.1961, trvale bytom Žirany, že na Obec Žirany jej  bola dňa 27.11.2019 doručená doporučená listová...


OBEC ŽIRANYObecný úrad Žirany, Žirany č. 194, 951 74 Žirany   Zverejnenie elektronickej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie   V súlade s&nb...


...


...


...


Termín zberu: 23.11.2019 (sobota) Čas zotrvania posádky na zbernom mieste Žirany:10:30 - 11:00 (Kostol)11:00 - 11:30 (Obecný úrad)11:30 - 12:00 (Dolný park - Centrum volného času) Prosíme Vás o striktné dodržanie ča...


...


...


Príloha č.1_Návrh na plnenie kritéria Príloha č. 2_PD Príloha č.2_ŽIRANY REKONSTRUKCIA CHODNÍKOV A OPLOTENIE PARKU-SITUÁCIA-Model Príloha č.2_ŽIRANY REKONSTRUKCIA CHODNÍKOV A OPLOTENIE PARKU-VÝKAZ-Model Príloha č.2_ŽIRANY REKONSTRUKCIA CHODNÍKOV ...


...


Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky Informácie pre voliča I Dátum a čas konania volieb Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky sa konajú v sobotu 29. 2. 2020 od 7:00 do 22:00 h. II Právo voliť Právo voliť d...


Staršie