...


V strede júla sa konali v družobnej obci Papkeszi obecné dni. Zúčastnila sa na nich aj malá delegácia z našej obce na čele so starostom obce. Atmosféru z podujatia prinášajú aj fotografie Jozefa Bencza....


...


...


Oznamujeme našim dôchodcom, že 19.júla 2018 sa uskutoční zájazd na termálne kúpalisko Podhájska. Hlásiť sa je možné do 16. júla do 12.00 hod. Pre deti nad 10 rokov a pre nedôchodcov treba zaplatiť 3...


...


...


...


...


„Uhorková sezóna“ je vžité označenie pre letné obdobie, kedy sa deje minimum významných udalostí. Toto však neplatí pre našu obec. Práve teraz prebieha v Žiranoch celý rad aktivít na p...


Oznamujeme našim občanom, že sa 5. júla (vo štvrtok) bude asfaltovať Ulica za humnami a v ďalších dňoch aj Kodályova ulica (pošta, obchod, obecný úrad)....


Výzva na predloženie cenovej ponuky Zmluva o dielo Príloha č.1 - Opis predmetu zákazky Príloha č.2 - Cenová ponuka uchádzača Príloha č.3 - Návrh na plnenie kritérií ...


Oznamujeme našim občanom, že od 30.06.2018 / t.j. od soboty /  sa uskutoční odpis vodomerov, kto sa nebude zdržiavať doma stav môže nahlásiť na obecnom úrade, telefonicky na tel. čís. 037 6318 841 – 842, alebo mailom na adresu&nbs...


...


Po dokončení uličky Pri majeri sa pokračovalo v asfaltovaní Ulice pri železnici (prvé tri zábery). Potom sa asfaltéri presunuli na uličku Pri potoku (záber č. 4). V piatok (22.jún) práce pokračovali na časti Parkovej ulice. Na...


Oznamujeme našim občanom a športovým fanúšikom, že 25.06.2018 t.j. v pondelok o 19.00 hod. v kultúrnom dome sa uskutoční schôdza, kde očakávame futbalistov, fanúšikov a tých obč...


Keby sme urobili anketu medzi občanmi s jedinou otázkou: „Čo vám najviac vadí v obci?“, určite by bol na prvom mieste zlý stav miestnych komunikácií. Konečne prišiel čas, aby sa to dalo do poriadku. Peniaze sa našli (...


(alebo z minulosti našej obce) Netreba snáď ani moc zdôrazňovať, že základným spôsobom obživy obyvateľov vidieka bolo v minulosti  poľnohospodárstvo.  Len čo sa začala zelenať prvá trávička a sneh ustupoval ...


Oznamujeme našim občanom, že v závode Calmit s.r.o. Žirany dňa  11.06.2018  t.j. dnes vo večerných hodinách bude daná do prevádzky šachtová pec č. 3, ktorá v skúšobnej prevádzke 4-5 dn&...


(alebo z minulosti našej obce) Nedávno sa mi dostala do ruky 10-ročná publikácia o Žiranoch, kde som si prezeral staré fotografie zo života našich predkov. Vtedy som si uvedomil, že mladá, a dokonca aj tá stredná gener&aac...


Staršie