...


Oznamujeme našim občanom, že 01.07.2017 t.j. v sobotu od 9.00 hod. do 11.00 hod. sa uskutoční v našej obci a okolí upratovanie / brigáda /. Žiadame našich občanov, aby na uvedenej akcií zúčastnili čo najväč...


„Kým zaznie veľká Harmónia - Míg megszólal a nagy Harmónia”(Kodály Zoltán) III. MEDZINÁRODNÉ STRETNUTIE SPEVÁCKYCH ZBOROV na počesť 135. výročia narodenia Zoltána Kodá...


...


...


...


...


Foto: Jozef Bencz...


foto: Angela Ďurišová...


Oznamujeme Vám, že obecná brigáda z organizačných dôvodov sa uskutoční pravdepodobne 01.07.2017, t.j. v sobotu....


...


...


Žirany dňa 05. 06. 2017 P O Z V Á N K A Pozývam Vás na 17. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Žiranoch, ktoré sa uskutoční dňa 09.06.2017 t.j. v piatok o 19.00 hod. v zasadačke obecného úradu. Návrh programu ...


...


...


Táto krátka  nenáročná turistická trasa nás zavedie k opustenému kameňolomu, ktorý sa nachádza pod Dlhou skalou, neďaleko okraja lesa. Samotný kameňolom už vlastne skoro ani nie je vidieť, o čom sve...


Oznamujeme občanom, že 26.05.2017 pri dolnom parku ( Centrum voľného času ) a pri kostole budú zložené kontajnery pre nadrozmerný odpad. Žiadame občanov, aby nadrozmerný odpad napr. matrace, pohovky, koberce, skrine, stoličky atď. dá...


Termín zberu: 27.5.2017 (sobota) Čas zotrvania posádky na zbernom mieste Žirany:10:30 - 11:00 (Kostol)11:00 - 11:30 (Obecný úrad)11:30 - 12:00 (Dolný park - Centrum volného času) Prosíme o striktné dodržanie času odberu odpado...


...


...


Staršie