...


...


Príloha č.1_Návrh na plnenie kritéria Príloha č. 2_PD Príloha č.2_ŽIRANY REKONSTRUKCIA CHODNÍKOV A OPLOTENIE PARKU-SITUÁCIA-Model Príloha č.2_ŽIRANY REKONSTRUKCIA CHODNÍKOV A OPLOTENIE PARKU-VÝKAZ-Model Príloha č.2_ŽIRANY REKONSTRUKCIA CHODNÍKOV ...


...


Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky Informácie pre voliča I Dátum a čas konania volieb Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky sa konajú v sobotu 29. 2. 2020 od 7:00 do 22:00 h. II Právo voliť Právo voliť d...


...


...


...


...


...


...


OBEC ŽIRANYObecný úrad Žirany, Žirany č. 194, 951 74 Žirany   Zverejnenie elektronickej adresy V súlade s harmonogramom organizačno – technického zabezpečenia volieb do Národnej rady SR v roku 2020 zverejňujeme elektro...


Dobrý deň. Som študentka 3.ročníka Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre a v rámci vypracovania semestrálnej práce k predmetu Sociálny rozvoj vidieka a sociálna politika, mám na Vás pár  k...


...


...


...


...


Už dlhé roky sa v kancelárskych priestoroch na 1. poschodí viacúčelovej budovy obecného úradu nerobili žiadne úpravy väčšieho rozsahu. Bol najvyšší čas na ich modernizáciu. Hneď oproti schodom sa...


Október je mesiacom úcty k starším ľuďom, preto 13.10.2019 v nedeľu o 15.00 hod. do kult. domu očakávame našich najstarších občanov, kde v rámci programu budú mať vystúpenie deti z M...


...


Staršie