K VEĽKEJ NOCI

VÁŽENÍ SPOLUOBČANIA!

ŽELÁME VÁM KRÁSNE A POKOJNÉ VEĽKONOČNÉ SVIATKY.

Ing. Jozef Zsebi, starosta obce

a poslanci obecného zastupiteľstva


späť