Skrášľovanie dolného parku a autobusového výbočiska

V strede septembra sa zahájila dlho pripravovaná výstavba betónového múru zo severozápadnej časti dolného parku. Ak by sa niekto pýtal, aký to má zmysel, stači sa iba rozpamätať, ako táto časť parku vyzerala predtým. Rozhorčené pripomienky tu bývajúcich občanov boli na každodennom poriadku. Aj keď sa pletivo v tejto časti parku obnovilo, behom veľmi krátkeho času bolo zase zničené. Treba tu poznamenať, že výstavbou múru nechce obecná samospráva v žiadnom prípade obmedziť prístup návštevníkov do parku. Treba len  dúfať, že tento múr prispeje ku skvalitneniu využívania centra voľného času pre širokú verejnosť. Okrem toho v jednej časti múru budú môcť naši občania trénovať aj čoraz populárnejší squash (skvoš), resp. tenis. V parku sa najprv vykopali základy betónového múru. Mechanizmami z miestnej vápenky sa podarilo odpratať aj obrovský neporiadok z daného priestoru. Základy sa vyplnili betónovou hmotou. Stavebných prác na výstavbe betónového múru sa ujala firma Daniela Andela. V parku sa vybuduje aj chodník, ktorý povedie od autobusovej zastávky najprv stredom parku, potom bude presmerovaný za tenisové kurty k tomuto novému múru a vyústiť by mal až hore na Parkovej ulici.

Súbežne s touto akciou sa robia aj úpravy autobusového výbočiska pri parku. Predovšetkým sa predĺžil pôvodný priestor, čím sa nastupovanie do autobusu mohlo posunúť. Premiestnili sa aj zberné nádoby na obnosené šatstvo a na sklo. Osadila sa aj nová lavička pre cestujúcich.

Text a foto jsz

Fotogaléria


späť