Žiriansky deň úcty k starším

Milan Rúfus

Básnička o starých rodičoch

Natrhám si kvety pod lesom na stráni,
vám starí rodičia, kytku dám do dlaní.
Hoc vlas vám šedivie a zrak sa zakalí,
prijmite od detí najkrajšie pozdravy.
Prijmite kytičku, čo slzou prevlhla
aj mne sa tískajú slzy tiež do hrdla.
Nech sa vám predĺži životná vaša púť,
želáme zo srdca, vaša vnučka i vnuk.

 

Po tejto krásnej básničke chcem hneď na úvod uviesť, že ani tento rok sme nezabudli na tradičné stretnutie s našimi milými seniormi, ktoré bude 15. októbra 2017 o 15.00 hod. Po slávnostnom príhovore pána starostu Jozefa Zsebiho sa predstavia naši najmenší so svojim starostlivo nacvičeným programom. Ako bonus zaspieva niekoľko nestarnúcich pesničiek aj spevák z Maďarska Egri József. Seniori, ktorí tento rok oslávili okrúhle výročia, dostanú od obecného úradu aj vecnú odmenu. Takisto budú odmenení aj tu prítomní najstarší deduško a najstaršia babička. Na záver tohto stretnutia pripraví obecný úrad pre našich milých seniorov pohostenie.


späť