KRÁSNE VIANOCE A ŠŤASTLIVÝ NOVÝ ROK

Vážení spoluobčania!

Dovoľte mi, aby som poďakoval mojim najbližším spolupracovníkom, poslancom OZ a zamestnancom obce za pomoc pri riešení obecných záležitostí v roku 2016. Ďakujem aj všetkým inštitúciám a združeniam pôsobiacim na území našej obce za dobrú spoluprácu, každému, kto v uplynulom roku akýmkoľvek spôsobom reprezentoval našu obec a v neposlednom rade ďakujem aj Vám, všetkým obyvateľom za každú Vašu pomoc a pozitívny prístup k verejným veciam. Ešte nikdy v histórii obce sa naši občania nezapojili do riešenia vecí verejných v takom obrovskom počte, ako to bolo na prelome apríla a mája tohto roku. Patrí im za to moja obrovská vďaka.

Z roku 2016 nám zostáva už len pár dní. Želajme si navzájom pokojné prežitie vianočných sviatkov, v novom roku 2017 veľa zdravia, rodinnej pohody, pracovných úspechov a ochoty spolupracovať pri zveľaďovaní našej obce.

 

Šťastný nový rok 2017!

 

Váš starosta Jozef Zsebi, poslanci obecného zastupiteľstva a zamestnanci Obecného úradu Žirany

 

 

PS: Pravdepodobne budú vianočné sviatky bez snehu, tak vám  poskytneme aspoň takéto zábery z našej obce.

Foto: jsz

Fotogaléria


späť