20.marca 2017 – 26.marca 2017 ...


...


OBEC ŽIRANY, 951 74 Žirany 194 V Žiranoch, dňa 10.03.2017 OZNÁMENIE Obec Žirany oznamuje občanovi : Alena Špirková , nar. 19.06.1961 trvale bytom Žirany, že na Obec Žirany jej bola dňa 10.03.2017 doručená doporučená listová zá...


Výzva Upovedomenie Calmit Zir._Ziadost o zmenu IP_odchylkaBAT Doplnok1_Zmena IP Calmit_ Zirany_odchylky EL Doplnok1_Zmena IP Calmit_ Zirany_odchylky EL P1_Doplnok1_ZhrnutieZiadosti_CalmitZirany Priloha_Zhrnutie SIZP_CalmitZir_Prerusenie konaniaZ24 SIZP_formular_BATodchylky_Z...


Západoslovenská distribučná a.s. oznamuje našim občanom, že od 10. 03. 2017 do 18. 03. 2017 sa uskutoční v obci odpočet elektromerov. Vyzývame našich občanov, aby sprístupnili svoje elektromery....


Bujaré oslavy, úcta a vážnosť sprevádzali v minulosti tento sviatok až do roku 1989.  Ženy dostávali na svojich pracoviskách karafiáty a okrem kytičky boli najbežnejšími darmi jenské misy, uter&aac...


...


Zo zvykov počas fašiangového obdobia v Žiranoch v roku 2017, ktoré je spojené so smiechom, s radosťou a veselosťou. Foto: jsz...


1.-31.3., autorská výstava Viktora Šimeka v CENTRO Nitra pozývame v mesiaci marec  na autorskú výstavu výtvarných diel PaedDr. Viktora Šimeka, ktorá sa uskutočňuje v spolupráci s Krajským osvetov&...


Dokument sa nachádza v prílohe....


Jedálny lístok ZŠ a MŠ - Marec 2017...


...


Západoslovenská distribučná a.s. oznamuje našim občanom, že dňa 09. 03. 2017 od 8.00 hod. do 12.00 hod. a následne od 12.00 hod. do 15.00 hod. kvôli prácam na elektrických zariadeniach v obci, sa uskutoční odstávka e...


Miesto: kultúrny domOrganizátor: Obec, Spevácky zbor Zoboralja, Červený kríž ...


O niekoľko dní budeme oslavovať sviatok všetkých zamilovaných. Sú ľudia, ktorí doslova prepadnú „valentínománii“, ale sú aj takí, ktorí tento sviatok doslova ignorujú. Ak to ...


Keď prechádzam cez niektoré obec (Rišňovce, Veľký Kýr, Jelenec, ...) a vidím, že v strede obce majú vybudovaný pekný park s trávičkou, kríkmi, chodníkmi a lavičkami, vždy mi autom...


...


6.februára 2017 – 12.februára 2017...


...


Pre Obec Žirany koncom roka 2016 zo Štátneho fondu rozvoja bývania bol priznaný úver vo výške 511550,00 eur pri úrokovej miere 1% pre stavbu Bytový dom Žirany, súpisné číslo 528 s počtom bytov...


Staršie