Dožinky a hody v Nitre

Folklórny súbor Žibrica prijalo pozvanie na nitrianske Hody a Dožinky.
Pred vystúpením bol sprievod z pešej zóny až po javisko.
Na javisku sa odovzdal bohato zdobený žatevný veniec z klasov,a začal sa 
kultúrny program.Náš súbor predviedol zvyky po žatve a oslavy bohatej úrody.
Na javisku sme vyčarili dobrú náladu,ktorú aj velkým potleskom ocenilo nitrianske
obecenstvo.

Fotogaléria


späť