Zverejnenie elektronickej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do OVK

O B E C   Ž I R A NY

Obecný úrad Žirany, Žirany č. 194,   951 74 Žirany

 

Zverejnenie elektronickej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do  okrskovej volebnej komisie

 

     V súlade s harmonogramom organizačno – technického zabezpečenia volieb do Európskeho parlamentu, ktoré sa budú konať dňa 25.05.2019, zverejňujeme elektronickú adresu na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie 

obec@zirany.eu

 

V Žiranoch, dňa  14.03.2019

Ing. Jozef Zsebi, v. r.
starosta obce

 


späť