Obecné aktivity týchto dní

„Uhorková sezóna“ je vžité označenie pre letné obdobie, kedy sa deje minimum významných udalostí. Toto však neplatí pre našu obec. Práve teraz prebieha v Žiranoch celý rad aktivít na poli zveľaďovania obce:

 

I. Dokončenie asfaltovania Ulice za humnami a Kodályovej ulice

5. júla sa po krátkom prerušení prác pokračovalo v asfaltovaní Ulice za humnami. Najprv sa musela urobiť príprava cesty (snímky 1 a 2) a až potom sa kládol asfaltový koberec (snímky 3 a 4). Po jej dokončení sa práce presunuli na poslednú, zároveń najviac zničenú Kodályovu ulicu v centre obce, o čom svedčia aj snímky 5 a 6. Tu sa však už musela urobiť rozsiahlejšia príprava (asfaltová vysprávka väčších jám a širšieho okraja cesty – snímok 7). Snímky 8 až 10 sa zhotovili počas kladenia asfaltového koberca na túto ulicu. Tu ešte treba dodať, že sa pred bývalým barom vyasfaltovala väčšia plocha, aby sa tu mohli bezpečne bicyklovať malé detičky a zároveň poslúži i na jazdu na kolieskových korčuliach pre väčšie deti – snímky 11 a 12. Týmto boli prevedené v našej obci najrozsiahlejšie pokládky asfaltových kobercov za posledných niekoľko desaťročí. Teraz už možno povedať, že tak toľko kritizované miestne komunikácie sú vo výbornom stave.

 

II. Pokračovanie modernizácie Centra voľného času

Od júna sa začalo s modernizáciou detského dopravného ihriska (snímky 13 – 22) a začali sa práce aj na vytvorení nového chodníka cez tento park, zatiaľ však iba s rozsiahlou úpravou terénu v hornej časti parku (snímky 23 – 32).

foto z týchto aktivít: jsz

Fotogaléria


späť