Odpis vodomerov

Oznamujeme našim občanom, že od 30.06.2018 / t.j. od soboty /  sa uskutoční odpis vodomerov, kto sa nebude zdržiavať doma stav môže nahlásiť na obecnom úrade, telefonicky na tel. čís. 037 6318 841 – 842, alebo mailom na adresu obec@zirany.eu

Žiadame občanov, aby sprístupnili svoje vodomery.  


späť