Ďakujeme, Ernest!

Náš občan, Ernest Rácz, sa koncom minulého roka dožil okrúhleho výročia - sedemdesiat rokov. Redakcia Žirianskeho spravodajcu už mala pripravené do 4. čísla blahoželanie k jeho sedemdesiatke, avšak hneď na začiatku roka mal v obci vážny úraz. Preto padlo rozhodnutie, že to blahoželanie sa uverejní v spravodajcovi až vtedy, keď bude Ernest opäť medzi nami. Bohužiaľ, osud to zariadil inak, 26. januára v nemocnici zomrel.

Hneď po škole sa zamestnal v Dusle Šaľa. Dlhé roky bol aj ekonomickým námestníkom riaditeľa v miestnej vápenke. Po nežnej revolúcii dal výpoveď a zriadil si svoju firmu: Stavebniny a palivá Rácz.

Spolu s manželkou Katkou vychoval dve deti – dcéru Kornéliu a syna Ernesta. Všetok svoj voľný čas zasvätil futbalu vo svojej obci najprv ako aktívny hráč, neskôr ako funkcionár. Túto funkciu vykonával veĺmi dlho zodpovedne a s nadšením. Okrem toho bol aj poslancom obecného zastupiteľstva v Žiranoch. Budeme si ho pamätať ako stojí pred bránou svojej firmy a čaká na zákazníkov, ku ktorým sa správal vždy čestne a svedomito. Rád poradil a chýbajúci materiál sa snažil čím skôr zabezpečiť. Bol obľúbený aj v okolitých obciach. Bude nám chýbať.

Ernest, odpočívaj v pokoji.

Obecná samospráva Obce Žirany

 


Starosta obce Jozef Zsebi odovzdáva Ernestovi Ráczovi pamätnú medailu pri príležitosti 900. výročia prvej písomnej zmienky o našej obci na Obecných dňoch 2013.


späť