Oznam pre občanov

Vzhľadom na skutočnosť že sa ochladilo a teploty v noci klesajú pod 0°C Vás chceme požiadať, aby ste nádoby na Bio-odpad večer pred vývozom uschovali do garáže/pivnice atď. a vytiahli ich až ráno v deň vývozu.

Odpad v týchto nádobách  veľmi často primŕza  čo spôsobuje, že sa nádoba nedá vysypať - prípadne ak je nádoba preťažená tak dochádza k jej poškodeniu.

ďakujeme za pochopenie.

OcÚ Žirany


späť