Nové detské ihrisko v Žiranoch

Zvykne sa hovoriť: „Sľuby sa sľubujú, ...“. Je to síce pravda, že pán starosta pri odovzdávaní nájomných bytov spomenul, že sa plánuje na voľnom priestore nad nimi vybudovať detské ihrisko pre dané okolie. Odvtedy už prešli dva roky a až teraz sa to ihrisko vybudovalo. Nie vždy sa predsa plány vyvíjajú tak, ako si to človek zaumieni. Veď to všetci dobre poznáme. Podstatné je v tomto prípade to, že  detské ihrisko je na svete (chýba už len dokončenie okolia ihriska), o čom svedčia aj fotografie Jozefa Szórada. Mne už neostáva iné, ako zaželať všetkým detičkám a ich rodičom zo širokého okolia mnoho pekných chvíľ pri využívaní  tohto nového detského ihriska a nech im to slúži čo najdlhšie.

Fotogaléria


späť