Odpis vodomerov

Oznamujeme našim občanom, že v dňoch od 24. 06. do 26.06. 2021 vrátane sa budú odpisovať vodomery. Žiadame občanov, aby sprístupnili svoje vodomery. Stav je možné aj nahlásiť telefonicky 037/ 6318 841, 842  alebo mailom na obec@zirany.eu


späť