V obci Žirany sa bude zavádzať optická sieť na výkonnejšie internetové pripojenie. Z tohto dôvodu spoločnosť Slovak Telekom a.s., potrebuje písomný súhlas majiteľov nehnuteľností, kadiaľ bude sieť veden...


...


...


Výpočet úrovne vytriedenia komunálnych odpadov [XLSX 94KB]...


...


Vážení spoluobčania, Nachádzame sa v časoch, ktoré nie sú ľahké pre Vás občanov a tobôž nie pre nás samosprávy. Z každej strany, či už z televíznych, rozhlasových médi&i...


Obec Žirany v zmysle Komuniké Rady NR-ZMOS oznamuje svojim občanom, že nebude zabezpečovať testovanie na COVID-19 v našej obci. Z tohto dôvodu Vás informujeme o zriadených mobilných odberových miestach v meste Ni...


Mestá a obce v okrese Nitra dostali 5. januára pokyn zabezpečiť tri kolá celoplošného testovania na Covid-19. Starostovia v priebehu dvoch dní museli zabezpečiť odberové tímy, materiál, ochranné pom&oc...


Celkom bolo otestovaných  538 osôb (z toho 53 osôb cudzích). Pozitívny nebol nikto, teda miera pozitivity predstavovala 0,00%. (9. januára 1,401%, 16. januára 1,121%, 23. januára 0,328%, 6. februára 0,00%). Naše obr...


...


...


Zo strany RÚVZ v Nitra zostáva v platnosti, že otvorené môžu zostať iba školy (materské, príp. školské kluby detí) pre deti rodičov kritickej infraštruktúry a rodičov nevyhnutých p...


...


...


...


OD 8.2. 2021 DO 19.3.2021 bude obecný úrad v Žiranochzatvorený. Žiadame občanov, abyvšetky žiadosti zasielali na obecný úradmailom alebo sa informovalitelefonicky. Osobný kontakt v uvedenom období nebude  mož...


Na základe dnešného rozhodnutia Nitrianskeho samosprávneho kraja súvisiaceho s rozhodnutím regionálneho hygienika o neotvorení školských zariadení v okrese Nitra, bude prímestská autobusová do...


Celkom bolo otestovaných  585 osôb (z toho 40 osôb cudzích). Pozitívny nebol nikto, teda miera pozitivity predstavovala 0,00%. (9. januára ... 1,401%, 16. januára … 1,121% a  23. januára …. 0,328%). Naše...


...


Na základe rozhodnutia Nitrianskeho samosprávneho kraja súvisiaceho s odporúčaním vlády SR o možnosti opäť začať prezenčnú výučbu na vybraných stupňoch školského vzdelávania, bude prímes...


Staršie