SODB_Branding_kontaktne_miesta SODB_DL_Letak SODB_Inzercia_A4 SODB_Plagat_A4...


...


Z dôvodu pandémie sa nám tento rok nepodarilo zorganizovať akciu rozsvietenia adventného venca a vianočné trhy. Napriek tomu sme vyzdobili a posvätili adventný veniec. Prajeme, aby ste predvianočný čas strávili vo viere, n&aac...


...


...


...


...


...


...


...


Počas jesenných a zimných mesiacov, ale  najmä počas zníženej viditeľnosti, či už z dôvodu dažďa, hmly alebo skorého stmievania, častejšie dochádza k dopravným nehodám s nemotorovými &uac...


Dňa 21.-ho a 22.–ho novembra 2020  sa konalo v našej obci dobrovoľné testovanie občanov. Na testovaní sa zúčastnilo celkovo 327 občanov. Z toho občania s trvalým pobytom  255  bez trvalého pobytu 72. Z...


...


...


Koná sa v 458 mestách a obciach Slovenska. Tentokrát je dobrovoľné a týka sa miest a obcí, ktoré v rámci posledného testovania dosiahli podiel pozitívnych testov viac ako 1 %. Otvorilo sa všetkých 537 pl&a...


Oznamujeme občanom, že dňa 23.11.2020 t.j. v pondelok za účelom dezinfekcie priestorov obecný úrad bude zatvorený....


ZaD 1 - 50 000 Širšie vzťahy [pdf] ZaD 2.1 - 10 000 Komplexný výkres katastrálneho územia [pdf] ZaD 2.2 - 5 000 Komplexný výkres zastavaného územia [pdf] ZaD 3.2 - 5 000 Doprava [pdf] ZaD 4.1.2 - 5 000 Vodné hospodárstvo [pdf] ZaD 4.1.3 - 5 000 Energetika [pd...


Vážení občania, Dobrovoľné testovanie na COVID-19 sa bude konať v sobotu a nedeľu (21.11.2020, 22.11.2020) od 8:00 hod. do 20.00 hod. s tým, že posledný odber bude vykonaný o 19:30 hod. Miesto testovania: Kultúrny...


Elektrifikácia predstavovala jeden z kľúčových fenoménov rozvoja hospodárstva a techniky v 20. storočí. Rozhodujúcim obdobím pre nástup systematickej veľkoplošnej elektrifikácie na Slovensku sa stali roky 1918...


...


Staršie