...


...


Z dôvodu čipovania používaných nádob vás prosím o vyloženie všetkých používaných nádob ako na zmesový komunálny odpad tak aj na separovaný odpad pred nehnuteľnosť v dňoch ...


...


Vážení spoluobčania obce Žirany a dobrodinci,     Ja Ondrej Kováč Vám píšem prostredníctvom komunikátora a chcem sa Vám všetkým poďakovať, že nezabúdate na mňa aj po takom dlhom čas...


Termín zberu: 21.5.2022 (sobota)Čas zotrvania posádky na zbernom mieste:                          10:30 - 11:00 (Kostol)      &nb...


S účinnosťou od 1.6.2022 dochádza na vybraných prímestských linkách k zmenám cestovných poriadkov. Výpis zmien:Linka 403 412 Nitra-Kostoľany pod Tribečom  *   Spoj 24 s odchodom zo zastávky Jelenec,,Z...


...


...


...


...


Touto cestou samospráva obce veľmi pekne ďakuje každému, kto sa zúčastnil na upratovaní. Bolo nás 59, čo je perfektné číslo! Upratali sme parky, autobusové zastávky, okolie kostola a pamätníka, ľudov&yac...


...


...


...


Oznamujeme našim občanom, že na železničnej stanici je zložená rašelina, ktorú môžu občania bezplatne použiť pre vlastnú potrebu....


Upozorňujeme našich občanov, že v katastri našej obce bol zaznamenaný výskyt medveďa hnedého. Preto neodporúčame pohyb v lese a okolí....


...


Milé mamičky a babičky, Pozývame Vás dňa 8. mája 2022 t.j. v nedeľu o 15.00 hod. do kultúrneho domu na „Deň matiek“, kde budú mať vystúpenie deti z materskej školy  a žiaci zo zá...


...


Staršie