...


...


...


...


Kostol sv. Mikuláša je počas Veľkonočných sviatkov krásne vyzdobený. Dnes bude otvorená predsieň nášho kostola na tichú adoráciu, až do večera. ...


Oznamujeme našim občanom, že 01.04.2021 tj. vo štvrtok a 06.04.2021 tj. v utorok Obecný úrad v Žiranoch bude zatvorený....


OD 22.3. 2021 DO 28.4.2021  bude obecný úrad v Žiranoch zatvorený. Žiadame občanov, aby všetky žiadosti zasielali na obecný úrad mailom alebo sa informovali telefonicky. Osobný kontakt v uvedenom období nebude mož...


...


Usmernenie k zápisu a prijímaniu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky...


...


...


Oznamujeme našim občanom, že počas veľkonočných sviatkov v sobotu  3.4.2021  a v pondelok 5.4.2021 zberný dvor bude zatvorený....


...


...


...


...


...


...


...


Obec Žirany vyzýva všetkých občanov, ktorí sú napojení na verejnú kanalizáciu, aby do verejnej kanalizácie nevypúšťali nerozpustné resp. ťažko rozpustné látky, nevhadzovali predmety, ktor...


Staršie