...


...


...


Oznamujeme našim občanom, že v najbližších dňoch budú doručené rozhodnutia (daň z nehnnuteľnosti  /DZN/, komunálny odpad /TKO/, kanalizácia /KA/). Dodržujte platné pandemické opatrenia. Prosíme o&n...


...


...


...


...


Kontaktné miesto  Nemôžete sa sčítať sami ani s pomocou blízkej osoby?Navštívte kontaktné miesto, kde Vám náš asistent rád pomôže.   OBECNÝ   ÚRAD   ŽI...


...


...


Oznamujeme našim občanom, že na železničnej stanici je zložená rašelina, ktorú môžu občania bezplatne použiť pre vlastnú potrebu....


...


...


...


...


… Pre uloženie odpovede nezabudnite kliknúť na Submit tlačidlo. Ďakujeme...


Nitriansky samosprávny kraj realizuje predbežný prieskum týkajúci sa záujmu občanov našej obce  vo veci predpokladaného počtu imobilných občanov a občanov s ťažkým zdravotným postihnutím, kto...


...


...


Staršie