...


...


V sobotu, 24.júla sa uskutočnil Športový deň na multifunkčnom ihrisku v našej obci. Od 9 hodiny sa rozbehol mini futbalový turnaj, za účasti 5 družstiev. V niektorých zápasoch sa bojovalo o každú lopt...


...


...


...


Slávnostné odovzdanie bohatého žatevného venca, upleteného z klasov pšenice a ozdobeného poľnými kvetinami a mašľami. Po ťažkej robote a dokončení venca sa robotníci odeli do slávnostného ode...


...


...


...


Vážení občania, milé deti! Samospráva obce Žirany Vás pozýva na športový deň, ktorý sa uskutoční dňa 24. júla 2021 na miestnom multifunkčnom ihrisku. V rámci tohto dňa sa bude konať  celodenn...


...


...


...


...


...


...


...


Oznamujeme našim občanom, že v dňoch od 24. 06. do 26.06. 2021 vrátane sa budú odpisovať vodomery. Žiadame občanov, aby sprístupnili svoje vodomery. Stav je možné aj nahlásiť telefonicky 037/ 6318 841, 842  alebo mailom na ob...


...


Staršie