...


...


...


...


...


...


...


Zber bude prebiehať z jedného zberného miesta.Termín zberu: 23.5.2020 (sobota)Čas zotrvania posádky na zbernom mieste:Žirany:  10:30 - 11:00 (Kostol)               11:00 - 11:30 (Obecný úrad...


Oznámenie o strategickom dokumente ZaD 1 - 50 000 Širšie vzťahy ZaD 2.1 - 10 000 Komplexný výkres katastrálneho územia ZaD 2.2 - 5 000 Komplexný výkres zastavaného územia ZaD 3.2 - 5 000 Doprava ZaD 4.1.2 - 5 000 Vodné hospodárstvo ZaD 4.1.3 - 5 000 Energe...


Na zbernom dvore je zložená rašelina, ktorú môžu občania bezplatne použiť pre vlastnú potrebu....


Oznamujeme Vám, že od 9.5.2020 t.j. od soboty zberný dvor bude otvorený podľa pôvodného otváracieho  poriadku, za prísnych hygienických opatrení. Opätovne žiadame občanov, aby na zberný dvor nosili len odpad...


Vážení občania!  So smútkom v srdci Vám oznamujem, že dňa 2. mája 2020 zomrela vo veku 81 rokov Emília Bednárová. Stredná a staršia generácia žirancov si ju určite pamätajú ako „tetu ...


Práve v týchto dňoch by sme na našej webovej stránke uverejnili takýto oznam: Milé mamičky, staré mamy a babičky! Srdečne Vás pozývame na slávnostné posedenie pri príležitosti Dňa matiek, ktor&eacut...


...


...


Od 04. mája 2020, t.j. od pondelka bude Coop Jednota otvorená podľa riadnych otváracích hodín:Pondelok - Piatok: 06:00 - 17:00 hod.Sobota: 06:00 - 12:00 hod.Nedeľa: ZATVORENÉDenne od 09:00 - 11:00 hodiny je vyhradený čas na nákup p...


Oznamujeme verejnosti, že 30. apríla 2020 t.j. vo štvrtok Obecný úrad v Žiranoch z dôvodu dovolenky bude zatvorený....


Oznamujeme verejnosti, že od dňa 27.04.2020 do odvolania na Obecnom úrade v Žiranoch stránkové hodiny budú nasledovne: Pondelok :                   10.00 hod. -  16.00 hod. Utorok – Št...


Oznamujeme rodičom, ktorí chcú prihlásiť dieťa do Základnej školy - Alapiskola v Jelenci, do iného ako prvého ročníka (týka sa to najmä budúcich piatakov zo škôl patriacich do nášho &s...


Vážení občania, Obec Žirany Vám v najbližších dňoch vloží do poštovej schránky obálku, v ktorej je rozhodnutie na vyrubenie dane z nehnuteľnosti a komunálny odpad a vyúčtovanie st...


Staršie