Oznamujeme našim občanom, že v dňoch od 24. 06. do 26.06. 2021 vrátane sa budú odpisovať vodomery. Žiadame občanov, aby sprístupnili svoje vodomery. Stav je možné aj nahlásiť telefonicky 037/ 6318 841, 842  alebo mailom na ob...


...


...


...


...


...


...


...


...


...


...


...


Vedenie miestneho spolku Slovenského červeného kríža každému ďakuje za účasť na stretnutí u Svätého Urbana, a taktiež za dobrú náladu a hudobné podfarbenie. Vďaka patrí aj miestnej samospráve z...


Oznamujeme našim občanom, že od 1.6.2021 na obecnom úrade v Žiranoch je zmena v úradných hodinách. Žiadame občanov, aby pri vybavovaní svojich úradných záležitostí dodržali stanovené stránk...


...


...


...


...


Milí občania, miestny spolok Slovenského červeného kríža Vás srdečne pozýva na slávnosť Svätého Urbana, ktorý sa uskutoční dňa 30. mája o 15.00 hod. v miestnych viniciach. Očakávajú V&a...


...


Staršie