Starosta obce

Ing. Jozef Zsebi

Vážený návštevník webovej stránky obce Žirany!

Som rád, že ste sa prostredníctvom internetu dostali až na našu stránku. Je to pre nás signál, že o nás viete a že sa zaujímate o našu obec. Dúfam, že nájdete všetko, čo potrebujete vedieť ohľadom našej obce, alebo úradných záležitostí. Starostom obce Žirany som od roku 1998. Som nesmierne rád, že na našej webovej stránke môžeme prezentovať úspechy, ktoré sme dosiahli. Rovnako sa Vám neustále snažíme sprostredkovať aktivity a úspechy folklórneho súboru, spevokolu, stolných tenistov, ako i organizácií a inštitúcií pôsobiacich v našej obci. Tešíme sa, že aj pri tak malom počte obyvateľov máme veľký potenciál schopných ľudí, ktorých aktivity siahajú ďaleko za hranice našej obce. Mojím úsilím, ako i úsilím obecného zastupiteľstva a mnohých našich aktívnych občanov je zmodernizovať našu obec , udržať a rozvinúť dedičstvo našich predkov a súčasne zanechať odkaz aj pre budúce generácie. To, ako sa nám darí napĺňať tieto naše predsavzatia, môžete sledovať v jednotlivých rubrikách. Prajem Vám príjemné chvíle strávené pri prehliadaní našej webovej stránky a ak sa rozhodnete navštíviť nás, radi Vás privítame.
Dovidenia v obci Žirany.

Volebné obdobie 2019 - 2022

Starosta obce:

Ing. Jozef Zsebi (od r.1998)

starosta@zirany.eu

Obecné zastupiteľstvo

František Szórád zástupca starostu

f.szorad@calmit.sk

Jozef Bencz poslanec

bencz.jozef@hotmail.com
 

Zlatica Benczová poslankyňa

lady.z@azet.sk

Ing. Ján Bezányi poslanec

janbezanyi@gmail.com
 

Ing. Alexandra Bezányiová poslankyňa

alexandrabezanyiova@gmail.com

Ing. Juraj Andraško poslanec

juraj.andrasko@centrum.sk
 

Rastislav Ochotnický poslanec

rastiochotnicky@gmail.com

Miloš Pajer poslanec

pajerzirany@gmail.com
 

Odborné komisie

Komisia kultúry, školstva, telovýchovy, sociálnych vecí a financií:

Predseda: Ing. Alexandra Bezányiová
Podpredseda: Zlatica Benczová
Členovia: Rastislav Ochotnický

Komisia výstavby, plánovania, životného prostredia a za ochranu verejného poriadku:

Predseda: Ing. Ján Bezányi
Podpredseda: Jozef Bencz
Členovia: Miloš Pajer

Komisia pre ochranu verejného záujmu:

Predseda: Ing. Alexandra Bezányiová
Členovia: František Szórád, Jozef Bencz

Pracovníčky obecného úradu

Ing. Monika Vaňová
ekonomický úsek, mzdy a personalistika, školská agenda, agenda nájomných bytov

Ing. Miriam Szórádová
podateľňa, evidencia obyvateľstva, osvedčenie podpisov a listín, stavebné záležitosti, dane a poplatky, sociálne veci, kataster

Beáta Balková
pokladňa, miestny rozhlas

Hlavná kontrolórka obce:
Ing. Iveta Bendová Plán kontrolnej činnosti Úlohy hlavného kontrolóra

Obecný úrad

Kontakt

Obecný úrad
Žirany č. 194
951 74 Žirany
Tel : 037 / 631 88 41, 631 88 42
Fax : 037 / 631 82 32

Starosta obce
Ing. Jozef Zsebi
Tel : 0903 203 979
E-Mail : starosta@zirany.eu

Úradné hodiny

Pondelok 7.30 – 17.00
Utorok nestránkový deň
Streda 7.30 – 15.30
Štvrtok 7.30 – 15.30
Piatok nestránkový deň

E-Mail

Informácie info@zirany.eu
Obec Žirany obec@zirany.eu
Podateľňa podatelna@zirany.eu
Sťažnosti staznosti@zirany.eu
Webstránka obce info@zirany.eu

Obecné symboly

erb
erb
vlajka
vlajka

Čím sa môžeme pochváliť v Žiranoch

zirany