...


Regionálna veterinárna a potravinová správa oznamuje občanom, že dňa 18.9.2021 t.j. v sobotu  sa bude konať očkovanie psov a mačiek proti besnote . Keďže očkovať sa môžu len začipované zvieratá, bude prebiehať...


...


Vyzývame tých našich občanov, ktorí do dnešného dňa nemajú uhradené daň z nehnuteľnosti, daň za psa, poplatok za smetí, kanalizáciu a spotrebu vody, aby čím skôr uhradili na obecnom úr...


...


...


Oznamujeme našim občanom, že v dňoch: 23.08.2021 v pondelok 28.08.2021 v sobotu 30.08.2021 v pondelok zberný dvor bude zatvorený....


...


...


Oznamujeme Vám ukončenie prevádzkového pokusu s novým palivom, ktoré prebiehalo v závode Calmit Žirany od dňa 16.08.2021. Prevádzkový pokus s použitím nového pevného paliva bol ukončený ...


...


Príloha č.2 - situačný výkres...


...


...


Každého srdečne očakávame...


...


...


...


...


V sobotu, 24.júla sa uskutočnil Športový deň na multifunkčnom ihrisku v našej obci. Od 9 hodiny sa rozbehol mini futbalový turnaj, za účasti 5 družstiev. V niektorých zápasoch sa bojovalo o každú lopt...


Novšie      Staršie