...


Technická správa - 05 Prestrešenie pódia.docx tribuna.pdf VV.xls  ...


Regionálna veterinárna a potravinová správa oznamuje občanom, že dňa 19.9.2020 t.j. v sobotu  sa bude konať očkovanie psov a mačiek proti besnote. Keďže očkovať sa môžu len začipované zvieratá, bude prebiehať aj &n...


...


...


...


Vyzývame tých našich občanov, ktorí do dnešného dňa nemajú uhradené daň z nehnuteľnosti, daň za psa, poplatok za smetí, kanalizáciu a spotrebu vody, aby čím skôr uhradili prednostne bankov&ya...


Prosime majitela psov, aby sa informoval na tel. čísle: 0903 203 979                       Viac info...


...


...


...


...


...


Obec Žirany upozorňuje vlastníkov, správcov a užívateľov pozemkov na ich zákonnúpovinnosť predchádzať výskytu a šíreniu inváznych rastlín na svojich pozemkoch. Podľazákona č. 543/2002 Z. z. o ochran...


Oznamujeme občanom, že 15. 08. 2020 tj. v sobotu zberný dvor pri železničnej stanici bude zatvorený....


Oznamujeme našim občanom, že nádoba slúžiaca na zber opotrebovaných olejov a mastí z domácností je premiestnená pri obecný úrad. Nádoba je určená výlučne len na uloženie&nbs...


Vážení občania! Miestna samospráva Vás srdečne pozýva na súťaž vo varení guláša, ktorá sa uskutoční dňa 15.8.2020 v centre voľného času. Súťažiaci sa môžu registrovať u ...


...


Žirany dňa 14. 07. 2020 P O Z V Á N K A Pozývam Vás na 10. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Žiranoch, ktoré sa uskutoční dňa 17.07.2020 t.j. v piatok o 17.00 hod. v zasadačke obecného &u...


júl - august 2020 • 4.-5.7.2020 NITRA, MILÁ NITRA • 11.7.2020, Amfiteáter Diely LETNÉ KINO NA DIELOCH • 12.7., 19.7., 26.7., 2.8., 9.8.2020 DETSKÉ DIVADELNÉ NEDELE • 2.8.2020, KD Dražovce SVIATOK NOVÉHO CHLEBA ...


Novšie      Staršie