...


Obec Žirany v zmysle Komuniké Rady NR-ZMOS oznamuje svojim občanom, že nebude zabezpečovať testovanie na COVID-19 v našej obci. Z tohto dôvodu Vás informujeme, že v obci Jelenec a v obci Kolíňany bude zriadené mo...


...


V obci sa bude vykonávať odpočet el. energie a to v čase od 11.3.2021 do 18.3.2021. Žiadame občanov o sprístupnenie elektromerov . Odpočet sa týka pre všetkých dodávateľov el. energie - napríklad SPP a po...


...


Z  TECHNICKEJ  SPRÁVY Stavba : Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v obci Žirany Objekt : Výstavba a rekonštrukcia chodníkov v CVČ   Odôvodnenie stavby a jej umiestnenia: Potreba výstavby a rekon...


ZaD 1 - 50 000 Širšie vzťahy [pdf] ZaD 2.1 - 10 000 Komplexný výkres katastrálneho územia [pdf] ZaD 2.2 - 5 000 Komplexný výkres zastavaného územia [pdf] ZaD 3.2 - 5 000 Doprava [pdf] ZaD 4.1.2 - 5 000 Vodné hospodárstvo [pdf] ZaD 4.1.3 - 5 000 Energetika [pd...


Obec Žirany v zmysle Komuniké Rady NR-ZMOS oznamuje svojim občanom, že nebude zabezpečovať testovanie na COVID-19 v našej obci. Z tohto dôvodu Vás informujeme, že v obci Jelenec a v obci Kolíňany bude zriadené mo...


V obci Žirany sa bude zavádzať optická sieť na výkonnejšie internetové pripojenie. Z tohto dôvodu spoločnosť Slovak Telekom a.s., potrebuje písomný súhlas majiteľov nehnuteľností, kadiaľ bude sieť veden...


...


...


Výpočet úrovne vytriedenia komunálnych odpadov [XLSX 94KB]...


...


Vážení spoluobčania, Nachádzame sa v časoch, ktoré nie sú ľahké pre Vás občanov a tobôž nie pre nás samosprávy. Z každej strany, či už z televíznych, rozhlasových médi&i...


Obec Žirany v zmysle Komuniké Rady NR-ZMOS oznamuje svojim občanom, že nebude zabezpečovať testovanie na COVID-19 v našej obci. Z tohto dôvodu Vás informujeme o zriadených mobilných odberových miestach v meste Ni...


Mestá a obce v okrese Nitra dostali 5. januára pokyn zabezpečiť tri kolá celoplošného testovania na Covid-19. Starostovia v priebehu dvoch dní museli zabezpečiť odberové tímy, materiál, ochranné pom&oc...


Celkom bolo otestovaných  538 osôb (z toho 53 osôb cudzích). Pozitívny nebol nikto, teda miera pozitivity predstavovala 0,00%. (9. januára 1,401%, 16. januára 1,121%, 23. januára 0,328%, 6. februára 0,00%). Naše obr...


...


...


Zo strany RÚVZ v Nitra zostáva v platnosti, že otvorené môžu zostať iba školy (materské, príp. školské kluby detí) pre deti rodičov kritickej infraštruktúry a rodičov nevyhnutých p...


Novšie      Staršie