Parkovanie - výzva

Výzva pre občanov!

Obecné zastupiteľstvo vyzýva občanov obce Žirany, aby svoje vozidlá parkovali vo svojich dvoroch, alebo pred svojimi domami, resp. bránami a pri parkovaní svojich vozidiel neobmedzovali plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky. Často sa stáva, že kvôli nevhodnému parkovaniu niektoré cestné komunikácie v obci sú nepriechodné pre každý smer jazdy. V zimnom období pri odhŕňaní snehu a často sa stáva, že kvôli parkujúcim autám sneh sa môže ohrnúť len v šírke 3 - 4 m.

Upozorňujeme občanov, že podľa § 23 ods. 1 zákona č. 8/2009 o cestnej premávke v zmene a doplnení niektorých zákonov, pri státí motorového vozidla na ceste musí zostať voľný aspoň jeden jazdný pruh široký najmenej 3 m pre každý smer jazdy (čiže minimálne 6 m) a pri zastavení musí zostať aspoň jeden jazdný pruh široký najmenej 3 m pre oba smery jazdy. Taktiež Všeobecné záväzné nariadenie obce Žirany č. 1/2011 o vytváraní životného prostredia a ochrane verejného poriadku v obci, odsek g. zakazuje: poškodzovanie verejnej zelene akýmkoľvek dopravným prostriedkom, parkovať vozidlá na priestoroch verejnej zelene, parkovanie na chodníkoch a poškodzovanie a ničenie stromov.

Vážení občania,

veríme, že túto výzvu pochopíte a svojim správaním aj Vy prispejete k zvýšeniu bezpečnosti a plynulosti premávky na cestách našej obce.


späť