Výzva

Vyzývame tých našich občanov, ktorí do dnešného dňa nemajú uhradené daň z nehnuteľnosti, daň za psa, poplatok za smetí, kanalizáciu a spotrebu vody, aby čím skôr uhradili prednostne bankovým prevodom alebo na obecnom úrade. V opačnom prípade podľa zákona budeme účtovať úroky z omeškania.


späť