Odpis vodomerov

Oznamujeme našim občanom, že v dňoch od 26. 6 do 28.06. 2020 vrátane sa budú odpisovať vodomery. Žiadame občanov, aby sprístupnili svoje vodomery. Stav je možné aj nahlásiť

telefonicky
037/ 6318 841, 842

alebo

mailom
obec@zirany.eu

 

späť