...


...


...


Miesto: kultúrny dom Obecného úradu v Žiranoch Dátum: 01.07.2016 o 18:30 hod. Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny   Stretnutie členov výboru pozemkového spoločenstva SIRA v Žiranoch, obecného...


...


...


Dokument sa nachádza v prílohe....


Dokument sa nachádza v prílohe....


Dokument sa nachádza v prílohe....


Dokument sa nachádza v prílohe....


Dokument sa nachádza v prílohe....


v prílohe...


v prílohe...


v prílohe...


Dokument sa nachádza v prílohe....


Dokument sa nachádza v prílohe....


Dokument sa nachádza v prílohe....


Dokument sa nachádza v prílohe....


Dokument sa nachádza v prílohe....


Dokument sa nachádza v prílohe....


novšie      staršie