V apríli roku 2007 vyšlo prvé číslo nášho obecného časopisu „Žiriansky spravodajca“. Časopis vychádza štvrťročne a jeho zmyslom je pravidelne informovať našich občanov o dianí v obci. Miestnej samospráve tu išlo o to, aby boli občania včas informova...


novšie