spravodajca sa nachádza v prílohe...


spravodajca sa nachádza v prílohe...


Spravodajca sa nachádza v prílohe....


spravodajca sa nachádza v prílohe...


spravodajca sa nachádza v prílohe...


spravodajca sa nachádza v prílohe...


spravodajca sa nachádza v prílohe...


spravodajca sa nachádza v prílohe...


Žiriansky Spravodajca č.3/2012 v prílohe...


Žiriansky Spravodajca č.2/2012 v prílohe...


Žiriansky Spravodajca č.1/2012 v prílohe...


Žiriansky Spravodaj č.4/2011 v prílohe...


Žiriansky Spravodaj č.2/2011 v prílohe...


Žiriansky Spravodaj č.1/2011 v prílohe...


Žiriansky Spravodaj č.4/2010 v prílohe...


V apríli roku 2007 vyšlo prvé číslo nášho obecného časopisu „Žiriansky spravodajca“. Časopis vychádza štvrťročne a jeho zmyslom je pravidelne informovať našich občanov o dianí v obci. Miestnej samospráve tu išlo o to, aby boli občania včas informova...


novšie