...


Vážení občania! Všetkým, ktorí prispeli  humanitárnou pomocou pre utečencov z Ukrajiny či drogériovým balíčkom alebo potravinárskym balíkom, patrí Vám obrovské ĎAKUJEM. S...


...


Milí rodičia a priatelia školy! Darujte našej škole 2% z dane. Vďaka Vášmu daru  2% prispejete k rozvoju školy a skvalitneniu výchovno- vzdelávacieho procesu .Vaše 2% pre nás znamenajú prejav...


Z dôvodu skvalitnenia služieb pre občanov podpísala obec zmluvu so spoločnosťou Packeta Z-Box, ktorý sa nachádza pri OcÚ v Žiranoch. Výhody Z-Boxu -          Nonstop prevádzka...


Západoslovenská distribučná oznamuje občanom, že v obci bude vykonávať odpočet el. energie a to v čase od 11.3.2022 do 18.3.2022. Žiadame občanov o sprístupnenie elektromerov . Odpočet sa týka pre všetk...


Na základe vyhlásenej mimoriadnej situácie vyhlásenej uznesením vlády č. 142 z 26. februára 2022 od 12,00 hod. pre územie Slovenskej republiky podľa § 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z...


Oznamujeme našim občanom, že „ Zberný dvor “ pri železničnej stanici bude otvorený od 5.3.2022. Otváracie hodiny: Sobota           8.00 hod. – 12.00 hod. Pondelok    1...


Obec Žirany v spolupráci s Krízovým štábom Okresného úradu v Nitra vyhlasuje zbierku potravín a nevyhnutných hygienických potrieb pre občanov z Ukrajiny, ktorí sú zasiahnutí voj...


...


...


...


...


...


...


...


Pribudlo ateistov Z minuloročného sčítania obyvateľov vyplýva, že najviac, až 55,8 % obyvateľov (3,04 milióna), si uviedlo rímskokatolícke náboženské vyznanie. Druhou najpočetnejšou skupinou je skupina  bez  ...


...


Spoločnosť STATION SERVICE, s.r.o. prijme do zamestnania zodpovedných a pracovitých ľudí na pozície: obsluha čerpacej stanice, vonkajšia obsluha – refížista, kuchár, pomocná sila do kuchyne a upratovačka.  P...


...


novšie      staršie