Zmluvy ::: 2023

Predchádzajúci rok | Nasledujúci rok

Zmluvná strana Názov zmluvy Suma Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
N.M.-Audit, spol. s r. o.Zmluva o poskytovaní audítorských služieb2400€ 31.12.202331.12.2024podrobnosti
Ing. Alexandra Vanyová, rod. BezányiováKúpna zmluva406€ 04.05.2023 - podrobnosti
Hrušovský Legal s.r.o.Zmluva o poskytovaní právnych služieb450/mesiac€ 03.05.2023 - podrobnosti
SOZAHromadná licenčná zmluva - 14.04.202316.04.2023podrobnosti
Občianske združenie ŽibricaZmluva o poskytnutí návratnej finančnej pôžičky na podporu projektu1000€ 29.03.202331.12.2023podrobnosti
ZMOSPRÍKAZNÁ ZMLUVA600€ 29.03.2023 - podrobnosti
Citrón s.r.o.Zmluva o spolupráci - 07.03.202307.03.2026podrobnosti
SPP a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 BratislavaZmluva o dodávke plynu - 01.03.202328.02.2025podrobnosti
STABILITA, d.d.s., a.s.Zamestnávateľská zmluva - 01.03.2023 - podrobnosti
SIRA, Pozemkové spoločenstvoDarovacia zmluva - 03.02.2023 - podrobnosti
COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvoZmluva o dodávke tovarov z predajní - 01.02.202301.03.2024podrobnosti
Gašpar Gál, rod. GálDarovacia zmluva - 24.01.2023 - podrobnosti
Ženský spevácky zbor HARMÓNIADohoda o poskytnutí dotácie4100€ 10.01.202331.12.2023podrobnosti
Magna energia a.s.Zmluva o dodávke elektriny - 01.01.202330.06.2023podrobnosti
ARRIVA NITRA a.s.Dodatok č. 2 k zmluve313,74+DPH€ 01.01.202331.12.2023podrobnosti
DANA K, s.r.o.KÚPNA ZMLUVA - 01.01.202331.12.2023podrobnosti
INMEDIA, spol. s r.o.RÁMCOVÁ ZMLUVA - Zmluva o dodávke tovaru - 01.01.202331.12.2023podrobnosti
REFKA s.r.o.OBCHODNÁ ZMLUVA - Zmluva o dodávke tovaru - 01.01.202331.12.2023podrobnosti
Mária Martišková, rod. KozlováNB/014/2023 - Nájomná zmluva - 01.01.202331.12.2023podrobnosti
Ing. Peter Jančo a Lenka Jančová rod. KošičiarováNB/04/2023 - Nájomná zmluva - 01.01.202331.12.2023podrobnosti
Tibor PirošNB/01/2023 - Nájomná zmluva - 01.01.202331.12.2023podrobnosti
Andrea Žitná, rod. ŽitnáNB/10/2023 - Nájomná zmluva - 01.01.202331.12.2023podrobnosti
Dušan HorníkNB/13/2023 - Nájomná zmluva - 01.01.202331.12.2023podrobnosti
Mgr. Dana Kudláčiková, rod. BrázdikováNB/08/2023 - Nájomná zmluva - 01.01.202331.12.2023podrobnosti
Ing. Tatiana Siváková, rod. KuncováNB/12/2023 - Nájomná zmluva - 01.01.202331.12.2023podrobnosti
Viera Duchoňová, rod. SzonlajtnerováNB/02/2023 - Nájomná zmluva - 01.01.202331.12.2023podrobnosti
Eva Oscitá, rod. PalakyováNB/07/2023 - Nájomná zmluva - 01.01.202331.12.2023podrobnosti
Gregor BúšNB/06/2023 - Nájomná zmluva - 01.01.202331.12.2023podrobnosti
Ľubomír GeršiNB/05/2023 - Nájomná zmluva - 01.01.202331.12.2023podrobnosti
Kristián Balko a Bc. Alexandra Balková, rod. CzanikováNB/09/2023 - Nájomná zmluva - 01.01.202331.12.2023podrobnosti
Jozef Kostoláni a Mária Kostolániová, rod. ElgyüttováNB/16/2023 - Nájomná zmluva - 01.01.202331.12.2023podrobnosti
Jozef BenczNB/03/2023 - Nájomná zmluva - 01.01.202331.12.2023podrobnosti
Mgr. Georgína SzombathováNB/11/2023 - Nájomná zmluva - 01.01.202331.12.2023podrobnosti
Angelika Szalontaiová, rod. ČíkováNB/15/2023 - Nájomná zmluva - 01.01.202331.12.2023podrobnosti


späť