Minulé volebné obdobia: Volebné obdobie 2015 - 2018

Starosta obce: Ing. Jozef Zsebi

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO

Ing. Juraj Andraško - zástupca starostu
Adriana Bezányiová
Ing. Imrich Bencz
Ing. Mário Bencz
Csaba Bencz
Jozef Bencz
PaedDr. Klaudia Szakács
Mgr. Jozef Szórad
František Szórád

ODBORNÉ KOMISIE

Komisia kultúry, školstva, telovýchovy, sociálnych vecí a financií:

Predseda: Mário Bencz
Podpredseda: Imrich Bencz
Členovia: Adriána Bezányiová, Csaba Bencz

Komisia výstavby, plánovania, životného prostredia a za ochranu verejného poriadku:

Predseda: František Szórád
Podpredseda: Jozef Bencz
Členovia: Klaudia Szakács, Jozef Szórad