...


...


...


Technická správa - 05 Prestrešenie pódia.docx tribuna.pdf VV.xls  ...


Regionálna veterinárna a potravinová správa oznamuje občanom, že dňa 19.9.2020 t.j. v sobotu  sa bude konať očkovanie psov a mačiek proti besnote. Keďže očkovať sa môžu len začipované zvieratá, bude prebiehať aj &n...


...


...


...


Vyzývame tých našich občanov, ktorí do dnešného dňa nemajú uhradené daň z nehnuteľnosti, daň za psa, poplatok za smetí, kanalizáciu a spotrebu vody, aby čím skôr uhradili prednostne bankov&ya...


...


Prosime majitela psov, aby sa informoval na tel. čísle: 0903 203 979                       Viac info...


...


...


...


...


...


...


...


...


Obec Žirany upozorňuje vlastníkov, správcov a užívateľov pozemkov na ich zákonnúpovinnosť predchádzať výskytu a šíreniu inváznych rastlín na svojich pozemkoch. Podľazákona č. 543/2002 Z. z. o ochran...


Staršie