Objednávky

Číslo objednávky Rok Číslo Stav Dátum prijatia Dátum vystavenia Dokedy dodať Dátum realizácie Predmet 1 Predmet 2 Predmet 3 Suma ID dod/odb RČ/IČO Meno/názov Kód strediska D/O Číslo externé Zmluva Podpísal-meno Podpísal-funkcia
Číslo objednávky Rok Číslo Stav Dátum prijatia Dátum vystavenia Dokedy dodať Dátum realizácie Predmet 1 Predmet 2 Predmet 3 Suma ID dod/odb RČ/IČO Meno/názov Kód strediska D/O Číslo externé Zmluva Podpísal-meno Podpísal-funkcia
02014/12201412N03.12.2014Objednávame u Vás vývoz odpadových vôd, fakturácia sa koná raz ročneku koncu roka0308706Attila Andrasko, firma ALITTA1O00Ing.Zsebi Jozefstarosta obce
O2015/0120151N020.1.2015Objednávam u Vás vytýčenie a vyhladanie úniku vodyna obecnom vodovode.0351036550949Západoslovenská vodárenská spoločnosť1O00Beáta Balková
O2015/0220152N021.1.2015Objednávam polohopisný a výškopisný plán na akciu:chodník a autobusové výbočisko pozdĺž cestyIII/06435 Žirany.Cena s dohodou: 650eur s DPH0369036720950GEO- PRE1O00Ing. Zsebi Jozefstarosta obce
O2015/0320153N021.1.2015Objednávam si u Vás PD na ZŠ s MŠ v Žiranoch snázvom svietidiel v ZŠ s MŠ0370941645146E-PRO Ing. Georgína Cigáňová1O00Ing. Zsebi Jozefstarosta obce
O2015/0420154N010.2.2015Objednávam u Vás geodetické zameranie predĺženiechodníka pozdĺž cesty III/06435 v Žiranoch ageodetické zameranie plánovaného trhoviska.600369036720950GEO- PRE1O00Ing.Zsebi Jozefstarosta obce
O2015/0520155N024.2.2015Objednávame u Vás opravu plynového kotla Destila.0370033396876Istra - Strapko Ivan1O00Beata Balkovapokladnicka
O2015/0620156N024.3.201524.3.2015Objednávame u Vás merač rýchlosti RMR-30,predĺženákonzola,výstražný nápis:SPOMAL, Platba na dve splátky,1., 1000 eur s DPH, 2., 920 eur s DPH0371544618981Empemont Slovakia s.r.o.1O00Ing. Zsebi Jozefstarosta
O2015/0720157N024.3.2015Objednávame u Vás vypracovanie PD, vyhotovenieautobusového výbočiska a chodníka v centre obceŽirany. Cena s dohodou.390371247535890STAVPROS PLUS s.r.o.1O00Ing. Zsebi Jozefstarosta obce
O2015/0820158N09.4.20159.4.20159.4.2015Objednávame u Vás revízie na vykurovacích spotrebičoch, komínoch a dymovodoch v zmysle Z.z.314/2011o PO0342522680624Straka-kominárstvo1O00
O2015/0920159N010.4.2015Objednávame u Vás zneškodnenie objemného odpadupodľa cenovej ponuky zo dňa 10.04.2015,druh odpadukat.č.20 03 070338236046221SITA SLOVENSKO1O00Ing. Zsebi Jozefstarosta obce
O2015/10201510N021.4.2015Objednávame u Vás odber a rozbor vzorky vody zverej.vodovodu obce Žirany a to jeden úplný aštyri minimálne. odb.miesta: ZŠ s MŠ, Obecný úrad0346917336031Regionálny úrad verej. zdravotníctva1O00Ing. Zsebi Jozefstarosta obce
O2015/11201511N023.4.2015Objednávame si u Vás služby v oblasti VO názovzákazky Autobusové výbočisko a chodník Obec Žirany250371847611570VOMA -VZ, s.r.o.1O00Ing. Zsebi Jozefstarosta obce
O2015/12201512N023.4.2015Objednávame si u Vás služby v oblasti VO názovzákazky, Porealizačné zameranie kanalizácie v obciŽirany250371847611570VOMA -VZ, s.r.o.1O00Ing. Zsebi Jozefstarosta obce
O2015/13201513N017.6.2015Objednávame u Vás vyspravovanie miestnychkomunikácií s technológiou T 5000. Cena s dohodou( 1 náplň 750 eur bez DPH )0354035960736Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.1O00Ing. Zsebi Jozefstarosta obce
O2015/18201518N08.10.201500Objednávame u Vás aktualizáciu programu Školsk.jed. 4 na obdob.12 mesiacov.00348736182214Soft -GL s.r.o.1O00Ing. Zsebi Jozefstarosta obce
O2015/19201519N08.10.201500Objednávame u Vás elekt. sporák MORA ES 823 MWdo škols. jedálne.0282.9376535950226Internet Mall Slovakia, s.r.o.1O00Ing. Zsebi Jozefstarosta obce
O2015/20201520N014.10.201500podľa telefonického dohovoru objednávame u Vásdopravné značenie.00345335960825Regionálna správa a údržba ciest N.Zámky a.s.1O00Ing. Zsebi Jozefstarosta obce
O2015/21201521N019.11.201500Objednávame u Vás zverejnenie inzerátu.000343635790253Petit Press1O00Ing. Zsebi Jozefstarosta obce
O2016/0120161N011.2.201600Objednávame u Vás 1000 ks retro pohľadníc a1000 ks farebných pohľadníc v dohod. sume.00380846799737AD - Production s.r.o.1O00Ing. Zsebi Jozefstarosta
O2016/0220162N015.02.201600Objednávame u Vás opravu a stavebné práce na Dome služieb0345241819586DAN, Daniel Andel1O00Ing. Jozef Zsebistarosta obce
O2016/0320163N008.03.201600Objednávame u Vás odber a rozbor vzorky vody zver. vodovodu obce Žirany a to tri minimálne a zaI. polrok. odb. miesta ZŠ s MŠ a Obecný úrad0346917336031Regionálny úrad verej. zdravotníctva1O00Beáta Balkováprac. OcÚ
O2016/0420164N009.03.201600Objednávame u Vás revízie na vykurovacíchspotrebičoch, komínoch a dymovodoch v zmysle Z.z.314/2011 o PO0342522680624Straka-kominárstvo1O00Balková Beátaprac. OcÚ
O2016/0520165N010.03.201600Objednávame u Vás stavebné práce priceloobecnej kanalizácií a vodomerov.0345241819586DAN, Daniel Andel1O00Ing. Zsebi Jozefstarosta obce
O2016/0620166N010.03.201600Objednávame u Vás vypracovanie projektuRekonštrukcia chodníkov a oplotenie parku, Žirany0371247535890STAVPROS PLUS s.r.o.1O00Ing. Zsebi Jozefstarosta obce
O2019/0120191N008.01.2019Objednávame u Vás materiál, dopravu, zemn. práce,údržb. práce, rôzne staveb. práce podľa potrebypre OcÚ na r. 2019 v zmysl.smern. zo dňa 7.2.20030345241819586DAN, Daniel Andel1O00Beata Balkovapokladnicka
O2019/0220192N012.03.201912.03.2019Objednávame u Vás kontrolu na vykurovacíchspotrebičoch, komínoch a dymovodoch na budove OcÚa NB a na budove ZŠ.0342522680624František Straka KOMINÁRSTVO1O00Beata Balkovapokladnicka
O2019/0320193N020.03.2019Objednávame u Vás odber a rozbor vzorky vody z vervodovodu Žirany v rozsahu 1 x rozšírená ( úplná )a 4 x minimálna analýza za rok 2019.0346917336031Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre1O00Beata Balkovapokladnicka
O2019/0420194N020.03.2019Objednávame u Vás elektroinšt.práce,pilčícke prácevýkop. práce, a prenájom plošiny podľa potreby preOcÚ na r. 2019 v zmys.smern. zo dňa 7.2.20030411950481975Miloš Pajer-MIPA s.r.o.1O00Beata Balkovapokladnicka
O2019/0520195N020.03.2019Objednávame u Vás elektroinšt.práce,pilčícke prácevýkopové práce a prenájom plošiny podľa potrebypre OcÚ na r. 2019 v zmysl. smer. zo dňa 7.2.200304646535454MIPA - Miloš Pajer1O00Beata Balkovapokladnicka
O2019/0620196N027.05.2019Objednávame u Vás polohopisné a výškopisné meraniepre projekt oplotenie parku 380001O00Beata Balkovapokladnicka
D2019/0720197N010.07.201910.08.201910.08.2019Objednávame u Vás vybudovanie domovýh kanal.prípoj(cca 10 ks) pre časť vetvy B 20341414410923Staveko-stavebno montáž.firma1D00
O2019/0820198N028.07.201915.09.2019Objednávame u Vás ozvučenie, zastrešenie pódia,stan a iné na základe cen. pon.na obec.dni 14-15.9zo dňa 28.07.2019 po úprave v cene 3872 eur.3872416852428346FestBusinnes1O00Beata Balkovapokladnicka
D2019/0920199N029.07.2019Objednávame si u Vás odborné poradenstvo k správeregistratúry.0417151887746Baláž Pavol1D00
O2019/10201910N015.08.201914.09.2019Objednávame u Vás sprievodný program Dobový spol.Satyros.350417442368529dobový spolok SATYROS1O00Beata Balkovapokladnicka
O2019/11201911N007.11.201907.06.2020Objednávame u Vás hydrogeologický prieskum o spracZáverečnej správy dľa Vyhl. 51/2008 MZP SR na záklcen.pon.zo dňa 27.06.19 v sume 7400 eur bez DPH.0417644156537Aqua - Geo s. r. o.1O00Beata Balkovapokladnicka
O2020/0120201N07.1.2020Objednávame u Vás materiál, dopravu, zemn. práce,údržb. práce, rôzne stav. práce, podľa potrebypre OcÚ na r. 2020 v zmysl. smern. zo dňa 7.2.20030345241819586DAN, Daniel Andel0O00Beata Balkovapokladnicka
O2020/0220202N023.1.2020Objednávame u Vás servis čerpadla Vodojem Žirany 0364731381821ProMinent Slovensko, s.r.o.1O00Beata Balkovapokladnicka
O2020/0320203N025.2.2020Objednávame u Vás odber a rozbor vzorky vody z vervodovodu Žirany v rozsahu 1x rozšírená / úplná/a 4x minimálna analýza za rok 2020.0346917336031Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre1O00Beata Balkovapokladnicka
O2020/0420204N03.3.2020Objednávame u Vás 1 x rozšírený / úplný / rozborvody na rok 20200351036550949Západoslovenská vodárenská spoločnosť1O00Beata Balkovapokladnicka
O2020/0520205N05.3.2020Objednávame u Vás kontrolu na vykurovacíchspotrebičoch, komínoch a dymovodoch na budoveOcÚ a NB a na budove ZŠ0425152950221Ľuboš Straka KOMINÁRSTVO1O00Beata Balkovapokladnicka
O2020/0620206N030.3.20204.7.20204.7.2020Objednávame u Vás ozvučenie, zastrešenie pódia,a iné na základe cen. ponuky na obec. dni04.07.2020. V cene 2890 eur.2890426951825236dB Trade Slovakia s.r.o.1O00Beata Balkovapokladnicka
O2020/0720207N030.3.2020Objednávame u Vás dopravu, rôzne staveb. práce sostrojom, kosenie a údržbu miest. komunikácií podľapotreby na rok 2020 v zmysl. smer.zo dňa 7.2.20030369947337699MAD Trans, spol. s r.o.1O00Beata Balkovapokladnicka
O2020/0820208N03.7.2020Objednávame u Vás vypracovanie znaleckéhoposudku na parc. č. 733/9 v k.ú. Žirany na urč.všeobecnej hodnoty.250429735140062Ing. Ľubomír Drgo STAVMAX1O00Beata Balkovapokladnicka
O2021/120211008.01.2021Objednávame u Vás materiál, práce na vodovode nakanalizácií,staveb. práce podľa potreby pre OcÚna r. 2021 v zmysl. smern. zo dňa 7.2.20030345241819586DAN, Daniel Andel
O2021/220212013.01.2021Objednávame u Vás práce s traktorbágrom JCB naverejných priestranstvách, na miest. komunikáciáchkosenie, odhrňanie snehu, posyp a iné dľa potreby.0405345955328Kristián Maňuch
O2021/320213013.01.2021Objednávame u Vás práce s nákladným vozidlom apráce s JCB, kosenie,odhrňanie snehu, posyp a inépodľa potreby.0369947337699MAD Trans, spol. s r.o.
O2021/420214013.01.202113.01.2021Objednávame u Vás elektroinšt práce, pilčíckepráce a práce s plošinou podľa potreby pre OcÚna rok 2021 v zmysl. smer. zo dňa 7.2. 2003.04646535454MIPA - Miloš Pajer
O2021/520215026.01.2021Objednávame u Vás odber a rozbor vzorky vody z vervodovodu Žirany v rozsahu 1x rozšírenáa 4x minimálna analýza za rok 2021.0346917336031Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre
O2021/620216012.03.2021Objednávame u Vás podľa vyhodnotenia ponúkpodľa §117,zákona č.343/2015 Z.z. o verej. obstar.zák. Prestrešenie pódia-základové pätky a stĺpy4072.8431446013148LAST - stav s.r.o.
O2021/720217015.07.202106.08.202129.07.2021Objednávame u Vás pozvánky na 118.21217616093Jaroslav Oprala GARMONDNITRA-vydavateľstvo,tlačiareň,kníhvia
O2021/820218019.08.202102.09.2021Objednávame u Vás tlač plagátov 13.21217616093Jaroslav Oprala GARMONDNITRA-vydavateľstvo,tlačiareň,kníhvia
O2021/920219019.08.202113.09.202128.08.2021Objednávame u Vás ozvučenie a osvetlenie na Deň obce 28.08.20211290439842200695Tumultus
 
Zobraziť starú stránku s objednávkami