POZVÁNKA NA POSEDENIE

Október je mesiacom úcty k starším ľuďom, preto dňa 9.10.2022 v nedeľu o 15.00 hod. do kultúrneho domu očakávame našich najstarších občanov, kde v rámci kultúrneho programu budú mať vystúpenie aj deti z MŠ a zo ZŠ. Ako tradične aj teraz očakávame našich jubilantov, ktorí sú narodení v rokoch 1940, 1941, 1942, 1950, 1951, 1952, 1960, 1961 a 1962.


späť