SČÍTANIE OBYVATEĽOV, DOMOV A BYTOV 2021

Už 15. 2. 2021 sa začne Sčítanie obyvateľov aj v Žiranoch

Urobte aj Vy klik pre lepšie Slovensko a rozhodnite o tom, kam sa bude uberať naša krajina, ale aj naša obec ďalších 10 rokov. Sčítať sa dokážete sami elektronicky z pohodlia Vášho domova, pričom vyplnenie formulára Vám zaberie približne 10 minút.

Sčítajte sa cez formulár na www.scitanie.sk alebo pomocou mobilnej aplikácie.
Ak sa nemôžete sčítať sami, poproste blízku osobu alebo rodinného príslušníka, aby Vám pomohli so sčítaním sa. V prípade otázok zavolajte na obecný úrad na číslo 037/6318841či na call centrum 02/20 92 49 19. Pretože aj Váš klik môže rozhodnúť.

Sčítanie prebieha od 15.2. do 31.3.2021. Obyvateľ sa elektronicky sčíta sám. Deti do 18 rokov sčítajú rodičia alebo ich zákonný zástupca.

Vopred ďakujeme všetkým obyvateľom za spoluprácu

Obecný úrad Žirany

 

Tlačová správa ŠÚ SR k prebiehajúcemu ESO [15.3.2021]

Tlačové vyhlásenie ŠÚ SR a RÚVZ ohľadne sčítania obyvateľstva [9.3.2021]

Posun asistovaného elektronického sčítania [20.1.2021]

Príprava na sčítanie obyvateľov v roku 2021 [28.10.2020]

SODB_Branding_kontaktne_miesta

SODB_DL_Letak

SODB_Inzercia_A4

SODB_Plagat_A4

Najčastejšie otázky k SODB 2021

Facebook SODB 2021

YouTube SODB 2021

Informácie v skratke

Kedy?

  • Sčítanie obyvateľov bude prebiehať v dňoch od 15. februára do 31. marca 2021

Kto sa má zúčastniť?

  • Zúčastniť sa sčítania obyvateľstva je právom a zároveň zákonnou povinnosťou každého obyvateľa Slovenskej republiky (t.j. každý občan s trvalým, prechodným alebo tolerovaným pobytom na území SR)
  • Za neplnoletého obyvateľa a za obyvateľa, ktorý nie je spôsobilý na právne úkony má povinnosť vyplniť sčítací formulár jeho zákonný zástupca.

Ako?

  • 100% elektronicky
  • Jednoducho vyplnením elektronického formulára, ktorý bude zverejnený na webovej stránke www.scitanie.sk cez počítač / tablet / smartfón (mobil) s pripojením na internet

Čo ak sa neviem / nemôžem sčítať elektronicky sám?

  • V našej obci bude zriadené kontaktné miesto za účelom služby asistovaného sčítania, ktoré občania budú môcť navštíviť a za pomoci asistenta formulár vyplniť
  • V našej obci budú k dispozícii mobilní asistenti, ktorí navštívia domácnosť obyvateľa v prípade, ak o túto službu požiada

Aké údaje údaje je potrebné uviesť?

  • Všetky údaje, ktoré obyvateľ do formulára uvedie, sa musia vzťahovať na rozhodujúci okamih, ktorým je 1. január 2021

 

Všetky informácie o Sčítaní obyvateľov, domov a bytov 2021 nájdete na webovej stránke:

www.scitanie.sk

  


späť