...


-------- Priloha č. 4 Žiadosť o prijatie do zamestnania_SZS [PDF]...


Oznamujeme občanom, že od dňa 21.04.2022 od 8.30 hod. do dňa 29.04.2022 do 18.00 hod. sa uskutoční čiastočná uzávierka cesty III/1663 Žirany od cesty I/65 (Zlatomoravecká) po dopravné značenia začiatok/koniec obce Žirany v dĺžke 950 m.  ...


...


...


...


Oznamujeme občanom, že dňa 14.04.2022 ( vo štvrtok ) z dôvodu čerpania dovolenky obecný úrad bude zatvorený....


...


...


...


...


...


...


...


...


...


Ďaľšie prílohy: Prihláška 1.časť Prihláška 2. časť Dotazník Príloha 1 Príloha 2 Usmernenie  k prijímaniu detí v základnej škole na školský rok 2022-2023...


...


Oznamujeme našim občanom, že v spolupráci s Krízovým štábom z Mestského úradu Nitra dnešným dňom bola odovzdaná z našej obce humanitárna pomoc pre utečencov z Ukrajiny do pavil&oac...


Vážení občania! Všetkým, ktorí prispeli  humanitárnou pomocou pre utečencov z Ukrajiny či drogériovým balíčkom alebo potravinárskym balíkom, patrí Vám obrovské ĎAKUJEM. S...


Novšie      Staršie