Osvedčovanie podpisov a fotokópií Overovanie podpisov (na Obecnom úrade v Žiranoch počas stránkových dní) Potrebné doklady: platný občiansky preukaz Poplatky: osvedčenie podpisu v úradnej miestnosti 1,50 € (za kaž...


Úradné hodiny OcÚPondelok7.30 – 17.00Utoroknestránkový deňStreda7.30 – 15.30Štvrtok7.30 – 15.30Piatok7.30 – 14.00Pracovný čas, kedy sa vybavujú stránky, je totožný s úradnými hodinami OcÚ. Pracovníčky OcÚ: Ing. Miriam Szórádová: podateľňa, evidencia obyvat...