...


...


...


...


Uznesenia 7.4.2017...


...


...


...


Prítomní : podľa prezenčnej listiny Zástupca RSÚC, a. s. Ing. Gabaj otvoril zasadnutie, privítal všetkých prítomných účastníkov  a vyzval zástupcu spoločnosti LIGNUM + AXUREAL, s.r.o. Streže...


Prítomní : podľa prezenčnej listiny Zástupca RSÚC, a. s. Ing. Gabaj   otvoril zasadnutie, privítal všetkých prítomných účastníkov  a pripomenul im výsledok  minulotýždň...


Dokument sa nachádza v prílohe....


Prítomní : podľa prezenčnej listiny Zástupca RSÚC , a.s. Nitra Ing. Andrášik otvoril zasadnutie, privítal všetkých prítomných účastníkov a odovzdal slovo zástupcovi spoločnosti P. Brz&aac...


...


...


...


...


Miesto: kultúrny dom Obecného úradu v Žiranoch Dátum: 01.07.2016 o 18:30 hod. Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny   Stretnutie členov výboru pozemkového spoločenstva SIRA v Žiranoch, obecného...


...


...


Dokument sa nachádza v prílohe....


novšie      staršie