...


...


...


...


...


...


...


...


...


...


...


...


...


...


...


...


Ani sa nám nechce veriť, ale už 10 rokov uplynulo odvtedy, ako sme sa uzhodli vydávať v našej obci obecný časopis. Zmyslom tohto časopisu bolo a stále je informovať našich občanov o dianí v obci. Išlo n&aa...


...


...


...


spravodajca sa nachádza v prílohe...


spravodajca sa nachádza v prílohe...


spravodajca sa nachádza v prílohe...


spravodajca sa nachádza v prílohe...


spravodajca sa nachádza v prílohe...


staršie