...


...


Pribudlo ateistov Z minuloročného sčítania obyvateľov vyplýva, že najviac, až 55,8 % obyvateľov (3,04 milióna), si uviedlo rímskokatolícke náboženské vyznanie. Druhou najpočetnejšou skupinou je skupina  bez  ...


...


Spoločnosť STATION SERVICE, s.r.o. prijme do zamestnania zodpovedných a pracovitých ľudí na pozície: obsluha čerpacej stanice, vonkajšia obsluha – refížista, kuchár, pomocná sila do kuchyne a upratovačka.  P...


...


...


...


Oznamujeme našim občanom, že v dňoch od 18.12.2021 do 20.12. 2021 vrátane sa budú odpisovať vodomery. Žiadame občanov, aby sprístupnili svoje vodomery. Stav je možné aj nahlásiť telefonicky 037/6318841, 842 alebo mailom na ob...


Vzhľadom na počasie a situáciu na cestách, je zrušený dnešný vývoz BIO odpadu a ďalší vývoz bude uskutočnený podľa zvozového kalendára t.j. 23.12.2021, kde sa bude výnimočne br...


Oznam o obmedzení pravidelnej prímestskej autobusovej dopravy na základe požiadavky objednávateľa - ÚNSK odbor dopravy. Počnúc dňom 13.12.2021 (pondelok) bude vedená prímestská autobusová doprava v režime šk...


Harmonogram vývozu odpadu na rok 2022 sa nachádza v prílohe.   [Odkaz: Triedenie zmesového komunálneho odpadu] [Odkaz: Pravdy a mýty o odpade] [Odkaz: Odvoz odpadu v predchádzajúcom roku 2021]...


...


...


Oznamujeme Vám, že z dôvodu aktuálnych protipandemických opatrení sa plánovaná Mikulášska akcia ruší. Ďakujeme za pochopenie....


...


Výzva pre občanov! Obecné zastupiteľstvo vyzýva občanov obce Žirany, aby svoje vozidlá parkovali vo svojich dvoroch, alebo pred svojimi domami, resp. bránami a pri parkovaní svojich vozidiel neobmedzovali plynulosť a bezpečnosť ce...


...


...


Otvorené pozície: Administratívny... - Správca zálohového... | PROFESIA.SK Predák medziskladu - Správca zálohového... | PROFESIA.SK Operátor medziskladu - Správca zálohového... | PROFESIA.S...


novšie      staršie