...


...


...


...


...


...


Pribudlo ateistov Z minuloročného sčítania obyvateľov vyplýva, že najviac, až 55,8 % obyvateľov (3,04 milióna), si uviedlo rímskokatolícke náboženské vyznanie. Druhou najpočetnejšou skupinou je skupina  bez  ...


...


Spoločnosť STATION SERVICE, s.r.o. prijme do zamestnania zodpovedných a pracovitých ľudí na pozície: obsluha čerpacej stanice, vonkajšia obsluha – refížista, kuchár, pomocná sila do kuchyne a upratovačka.  P...


...


...


...


Oznamujeme našim občanom, že v dňoch od 18.12.2021 do 20.12. 2021 vrátane sa budú odpisovať vodomery. Žiadame občanov, aby sprístupnili svoje vodomery. Stav je možné aj nahlásiť telefonicky 037/6318841, 842 alebo mailom na ob...


Vzhľadom na počasie a situáciu na cestách, je zrušený dnešný vývoz BIO odpadu a ďalší vývoz bude uskutočnený podľa zvozového kalendára t.j. 23.12.2021, kde sa bude výnimočne br...


Oznam o obmedzení pravidelnej prímestskej autobusovej dopravy na základe požiadavky objednávateľa - ÚNSK odbor dopravy. Počnúc dňom 13.12.2021 (pondelok) bude vedená prímestská autobusová doprava v režime šk...


Harmonogram vývozu odpadu na rok 2022 sa nachádza v prílohe.   [Odkaz: Triedenie zmesového komunálneho odpadu] [Odkaz: Pravdy a mýty o odpade] [Odkaz: Odvoz odpadu v predchádzajúcom roku 2021]...


...


...


Oznamujeme Vám, že z dôvodu aktuálnych protipandemických opatrení sa plánovaná Mikulášska akcia ruší. Ďakujeme za pochopenie....


...


novšie      staršie