Z  TECHNICKEJ  SPRÁVY Stavba : Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v obci Žirany Objekt : Výstavba a rekonštrukcia chodníkov v CVČ   Odôvodnenie stavby a jej umiestnenia: Potreba výstavby a rekon...


Obec Žirany v zmysle Komuniké Rady NR-ZMOS oznamuje svojim občanom, že nebude zabezpečovať testovanie na COVID-19 v našej obci. Z tohto dôvodu Vás informujeme, že v obci Jelenec a v obci Kolíňany bude zriadené mo...


Obec Žirany v zmysle Komuniké Rady NR-ZMOS oznamuje svojim občanom, že nebude zabezpečovať testovanie na COVID-19 v našej obci. Z tohto dôvodu Vás informujeme, že v obci Jelenec bude zriadené mobilné odberové miesto ...


V obci Žirany sa bude zavádzať optická sieť na výkonnejšie internetové pripojenie. Z tohto dôvodu spoločnosť Slovak Telekom a.s., potrebuje písomný súhlas majiteľov nehnuteľností, kadiaľ bude sieť veden...


Vážení spoluobčania, Nachádzame sa v časoch, ktoré nie sú ľahké pre Vás občanov a tobôž nie pre nás samosprávy. Z každej strany, či už z televíznych, rozhlasových médi&i...


Obec Žirany v zmysle Komuniké Rady NR-ZMOS oznamuje svojim občanom, že nebude zabezpečovať testovanie na COVID-19 v našej obci. Z tohto dôvodu Vás informujeme o zriadených mobilných odberových miestach v meste Ni...


Mestá a obce v okrese Nitra dostali 5. januára pokyn zabezpečiť tri kolá celoplošného testovania na Covid-19. Starostovia v priebehu dvoch dní museli zabezpečiť odberové tímy, materiál, ochranné pom&oc...


Zo strany RÚVZ v Nitra zostáva v platnosti, že otvorené môžu zostať iba školy (materské, príp. školské kluby detí) pre deti rodičov kritickej infraštruktúry a rodičov nevyhnutých p...


...


OD 8.2. 2021 DO 19.3.2021 bude obecný úrad v Žiranochzatvorený. Žiadame občanov, abyvšetky žiadosti zasielali na obecný úradmailom alebo sa informovalitelefonicky. Osobný kontakt v uvedenom období nebude  mož...


Na základe dnešného rozhodnutia Nitrianskeho samosprávneho kraja súvisiaceho s rozhodnutím regionálneho hygienika o neotvorení školských zariadení v okrese Nitra, bude prímestská autobusová do...


Celkom bolo otestovaných  585 osôb (z toho 40 osôb cudzích). Pozitívny nebol nikto, teda miera pozitivity predstavovala 0,00%. (9. januára ... 1,401%, 16. januára … 1,121% a  23. januára …. 0,328%). Naše...


Na základe rozhodnutia Nitrianskeho samosprávneho kraja súvisiaceho s odporúčaním vlády SR o možnosti opäť začať prezenčnú výučbu na vybraných stupňoch školského vzdelávania, bude prímes...


Vážení občania! Dobrovoľné testovanie na COVID-19 sa bude konať v sobotu (6.2.2021) od 7:00 hod. do 20.00 hod. s tým, že posledný odber bude vykonaný o 19:30 hod. Miesto testovania: Kultúrny dom v Žiranoch ...


...


Ďalšie kolo plošného testovania v našej obci nebude. Pre tých, ktorí majú záujem o dobrovoľné testovanie cez víkend bude k dispozícii v Nitre dostatok odberných miest. Či už kvôli tomu, že chcete...


...


...


...


Od 25.1.2021 do 7.2.2021 bude obecný úrad v Žiranoch zatvorený. Žiadame občanov, aby všetky žiadosti zasielali na obecný úrad mailom alebo sa informovali telefonicky. Osobný kontakt v uvedenom období nebude  mo...


staršie