Z dôvodu čipovania používaných nádob vás prosím o vyloženie všetkých používaných nádob ako na zmesový komunálny odpad tak aj na separovaný odpad pred nehnuteľnosť v dňoch ...


Termín zberu: 21.5.2022 (sobota)Čas zotrvania posádky na zbernom mieste:                          10:30 - 11:00 (Kostol)      &nb...


S účinnosťou od 1.6.2022 dochádza na vybraných prímestských linkách k zmenám cestovných poriadkov. Výpis zmien:Linka 403 412 Nitra-Kostoľany pod Tribečom  *   Spoj 24 s odchodom zo zastávky Jelenec,,Z...


...


Oznamujeme našim občanom, že na železničnej stanici je zložená rašelina, ktorú môžu občania bezplatne použiť pre vlastnú potrebu....


Upozorňujeme našich občanov, že v katastri našej obce bol zaznamenaný výskyt medveďa hnedého. Preto neodporúčame pohyb v lese a okolí....


Milé mamičky a babičky, Pozývame Vás dňa 8. mája 2022 t.j. v nedeľu o 15.00 hod. do kultúrneho domu na „Deň matiek“, kde budú mať vystúpenie deti z materskej školy  a žiaci zo zá...


Oznamujeme tým občanom, ktorým neboli vyprázdnené nádoby na PET fľaše a na plast, že odvoz tohoto odpadu sa uskutoční vo štvrtok....


Oznamujeme občanom, že od dňa 21.04.2022 od 8.30 hod. do dňa 29.04.2022 do 18.00 hod. sa uskutoční čiastočná uzávierka cesty III/1663 Žirany od cesty I/65 (Zlatomoravecká) po dopravné značenia začiatok/koniec obce Žirany v dĺžke 950 m.  ...


...


Oznamujeme občanom, že dňa 14.04.2022 ( vo štvrtok ) z dôvodu čerpania dovolenky obecný úrad bude zatvorený....


...


...


...


...


Oznamujeme našim občanom, že v spolupráci s Krízovým štábom z Mestského úradu Nitra dnešným dňom bola odovzdaná z našej obce humanitárna pomoc pre utečencov z Ukrajiny do pavil&oac...


...


Vážení občania! Všetkým, ktorí prispeli  humanitárnou pomocou pre utečencov z Ukrajiny či drogériovým balíčkom alebo potravinárskym balíkom, patrí Vám obrovské ĎAKUJEM. S...


...


Milí rodičia a priatelia školy! Darujte našej škole 2% z dane. Vďaka Vášmu daru  2% prispejete k rozvoju školy a skvalitneniu výchovno- vzdelávacieho procesu .Vaše 2% pre nás znamenajú prejav...


staršie