Obec Žirany upozorňuje vlastníkov, správcov a užívateľov pozemkov na ich zákonnúpovinnosť predchádzať výskytu a šíreniu inváznych rastlín na svojich pozemkoch. Podľazákona č. 543/2002 Z. z. o ochran...


Oznamujeme občanom, že 15. 08. 2020 tj. v sobotu zberný dvor pri železničnej stanici bude zatvorený....


Oznamujeme našim občanom, že nádoba slúžiaca na zber opotrebovaných olejov a mastí z domácností je premiestnená pri obecný úrad. Nádoba je určená výlučne len na uloženie&nbs...


...


Žirany dňa 14. 07. 2020 P O Z V Á N K A Pozývam Vás na 10. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Žiranoch, ktoré sa uskutoční dňa 17.07.2020 t.j. v piatok o 17.00 hod. v zasadačke obecného &u...


Vyzývame majiteľov nehnuteľností vo veci odstránenia a orezania stromov a iných porastov ohrozujúcich bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky rozhlasových rozvodov a elektrických vedení nachádzajú...


Oznamujeme našim občanom, že Obvodný lekár pre dospelých v Jelenci p. MUDR. Eva Korčeková od 6.7.2020 do 17.7.2020 bude mať dovolenku....


Oznamujeme našim občanom, že v dňoch od 26. 6 do 28.06. 2020 vrátane sa budú odpisovať vodomery. Žiadame občanov, aby sprístupnili svoje vodomery. Stav je možné aj nahlásiť telefonicky037/ 6318 841, 842 alebo mailomobec@zirany.eu &...


Oznamujeme verejnosti, že Obecný úrad v Žiranoch v súvislosti COVID-19 ruší opatrenia a od 15.06.2020 obnoví pôvodné stránkové hodiny. Hygienické opatrenie / dezinfekcia rúk / a použí...


Dovoľujeme si Vás informovať, že v najbližších dňoch v čase od 11.00 hod. do 18.30 hod. navštívi obyvateľov obce spolupracovník ZSE. Dôvodom je ponuka optimalizovať výdavky zákazníkov na energie, a preto ZSE...


...


Zber bude prebiehať z jedného zberného miesta.Termín zberu: 23.5.2020 (sobota)Čas zotrvania posádky na zbernom mieste:Žirany:  10:30 - 11:00 (Kostol)               11:00 - 11:30 (Obecný úrad...


...


Na zbernom dvore je zložená rašelina, ktorú môžu občania bezplatne použiť pre vlastnú potrebu....


Oznamujeme Vám, že od 9.5.2020 t.j. od soboty zberný dvor bude otvorený podľa pôvodného otváracieho  poriadku, za prísnych hygienických opatrení. Opätovne žiadame občanov, aby na zberný dvor nosili len odpad...


Vážení občania!  So smútkom v srdci Vám oznamujem, že dňa 2. mája 2020 zomrela vo veku 81 rokov Emília Bednárová. Stredná a staršia generácia žirancov si ju určite pamätajú ako „tetu ...


...


Od 04. mája 2020, t.j. od pondelka bude Coop Jednota otvorená podľa riadnych otváracích hodín:Pondelok - Piatok: 06:00 - 17:00 hod.Sobota: 06:00 - 12:00 hod.Nedeľa: ZATVORENÉDenne od 09:00 - 11:00 hodiny je vyhradený čas na nákup p...


Oznamujeme verejnosti, že 30. apríla 2020 t.j. vo štvrtok Obecný úrad v Žiranoch z dôvodu dovolenky bude zatvorený....


Oznamujeme verejnosti, že od dňa 27.04.2020 do odvolania na Obecnom úrade v Žiranoch stránkové hodiny budú nasledovne: Pondelok :                   10.00 hod. -  16.00 hod. Utorok – Št...


staršie