Regionálna veterinárna a potravinová správa oznamuje občanom, že dňa 19.9.2020 t.j. v sobotu  sa bude konať očkovanie psov a mačiek proti besnote. Keďže očkovať sa môžu len začipované zvieratá, bude prebiehať aj &n...


...


...


Vyzývame tých našich občanov, ktorí do dnešného dňa nemajú uhradené daň z nehnuteľnosti, daň za psa, poplatok za smetí, kanalizáciu a spotrebu vody, aby čím skôr uhradili prednostne bankov&ya...


Prosime majitela psov, aby sa informoval na tel. čísle: 0903 203 979                       Viac info...


...


...


...


...


...


Obec Žirany upozorňuje vlastníkov, správcov a užívateľov pozemkov na ich zákonnúpovinnosť predchádzať výskytu a šíreniu inváznych rastlín na svojich pozemkoch. Podľazákona č. 543/2002 Z. z. o ochran...


Oznamujeme občanom, že 15. 08. 2020 tj. v sobotu zberný dvor pri železničnej stanici bude zatvorený....


Oznamujeme našim občanom, že nádoba slúžiaca na zber opotrebovaných olejov a mastí z domácností je premiestnená pri obecný úrad. Nádoba je určená výlučne len na uloženie&nbs...


...


Žirany dňa 14. 07. 2020 P O Z V Á N K A Pozývam Vás na 10. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Žiranoch, ktoré sa uskutoční dňa 17.07.2020 t.j. v piatok o 17.00 hod. v zasadačke obecného &u...


Vyzývame majiteľov nehnuteľností vo veci odstránenia a orezania stromov a iných porastov ohrozujúcich bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky rozhlasových rozvodov a elektrických vedení nachádzajú...


Oznamujeme našim občanom, že Obvodný lekár pre dospelých v Jelenci p. MUDR. Eva Korčeková od 6.7.2020 do 17.7.2020 bude mať dovolenku....


Oznamujeme našim občanom, že v dňoch od 26. 6 do 28.06. 2020 vrátane sa budú odpisovať vodomery. Žiadame občanov, aby sprístupnili svoje vodomery. Stav je možné aj nahlásiť telefonicky037/ 6318 841, 842 alebo mailomobec@zirany.eu &...


Oznamujeme verejnosti, že Obecný úrad v Žiranoch v súvislosti COVID-19 ruší opatrenia a od 15.06.2020 obnoví pôvodné stránkové hodiny. Hygienické opatrenie / dezinfekcia rúk / a použí...


Dovoľujeme si Vás informovať, že v najbližších dňoch v čase od 11.00 hod. do 18.30 hod. navštívi obyvateľov obce spolupracovník ZSE. Dôvodom je ponuka optimalizovať výdavky zákazníkov na energie, a preto ZSE...


staršie