Identifikačné údaje verejného obstarávateľa   Názov verejného obstarávateľa, adresa a kontaktné miesto: Verejný obstarávateľ: Obec Žirany IČO: 00308706 Sídlo: Obec Žirany, Žirany 194, 951 74 Žirany, Slovenská republika   Šta...