...


...


...


PV Vzorka č. 10 059 PV Vzorka č. 10 060 PV Vzorka č. 10 061...


PHRSR Strategicko-plánovacieho regiónu Nitra – strategická časť (PDF, 47MB) PHRSR Strategicko-plánovacieho regiónu Nitra – tabuľková časť (PDF, 3MB)...


...


...


...


...


...


...


Zoznam parciel KN-C a KN-E_SKUEV0130 Zobor Príloha_mapa_SKUEV0130 Zobor...


...


...


...


...


...


...


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE PRE ODÍDENCOV BASIC INFORMATION FOR FOREIGNERS ОСНОВНА ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ БІЖЕНЦІВ...


...


...


...


...


...


...


staršie