...


...


...


Oznámenie o strategickom dokumente ZaD 1 - 50 000 Širšie vzťahy ZaD 2.1 - 10 000 Komplexný výkres katastrálneho územia ZaD 2.2 - 5 000 Komplexný výkres zastavaného územia ZaD 3.2 - 5 000 Doprava ZaD 4.1.2 - 5 000 Vodné hospodárstvo ZaD 4.1.3 - 5 000 Energe...


...


...


...


...


...


...


...


...


...


...


...


...


...


...


...


...


staršie