...


...


...


...


Príprava na sčítanie obyvateľov v roku 2021 SODB_Branding_kontaktne_miesta SODB_DL_Letak SODB_Inzercia_A4 SODB_Plagat_A4 Najčastejšie otázky k SODB 2021 Facebook SODB 2021 YouTube SODB 2021 Informácie v skratke Kedy? Sč&iacu...


...


ZaD 1 - 50 000 Širšie vzťahy [pdf] ZaD 2.1 - 10 000 Komplexný výkres katastrálneho územia [pdf] ZaD 2.2 - 5 000 Komplexný výkres zastavaného územia [pdf] ZaD 3.2 - 5 000 Doprava [pdf] ZaD 4.1.2 - 5 000 Vodné hospodárstvo [pdf] ZaD 4.1.3 - 5 000 Energetika [pd...


...


...


Príloha 1 Registrácia chovu Registrácia chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebu Žiadosť o registráciu chovu hospodárskych zvierat  ...


...


...


...


...


GP_ZR0602_parcela_Gál J. GP_ZR0605_parcela_obecná  ...


...


...


...


...


...


staršie