Kde bolo, tam bolo v Základnej škole s materskou školou v Žiranoch sa 6.2. 2015 v podvečer, v priestoroch školskej knižnice uskutočnil večer čitateľov školákov. Stretnutie pod názvom Noc v knižnici pripravili naši pedagó...


Zápis detí do 1.ročníka je pre budúcich školákov významnou udalosťou. Vytvára priestor prvého kontaktu detí so školským prostredím. V tomto školskom roku sa zápis prvákov na Z&...


...


...


...


...


...


...


Podporte naše deti v súťaží schooldance.sk, Váš hlas dajte cez uverejnený link. Ďakujeme za Váš hlas. Zobraziť video a hlasovanie...


...


...


...


...


...


...


  Zobraziť kolektívnu zmluvu.  ...


Po kliknutí na fotografiu v galérii sa pod fotografiou zobrazí popis obrázku....


Po kliknutí na fotografiu v galérii sa pod fotografiou zobrazí popis obrázku....


Po kliknutí na fotografiu v galérii sa pod fotografiou zobrazí popis obrázku....


Po kliknutí na fotografiu v galérii sa pod fotografiou zobrazí popis obrázku....


novšie      staršie