...


...


Ďaľšie prílohy: Prihláška 1.časť Prihláška 2. časť Dotazník Príloha 1 Príloha 2 Usmernenie  k prijímaniu detí v základnej škole na školský rok 2022-2023...


...


...


Usmernenie k zápisu a prijímaniu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky...


...


...


...


...


Oznamujeme verejnosti, že v termíne od 2.5. do 12.5.2017 prebieha na ZŠ s MŠ v Žiranoch  jarný zber papiera.  Prosíme všetkých, ktorí majú záujem zapojiť sa do zberu papiera, aby uviazan&yacu...


...


...


Foto je z materiálov školy....


foto: jsz...


...


...


...


ZŠ a MŠ: Tekvičkové slávnosti 2015...


ZŠ a MŠ: Výchovný koncert - 28.09.2015...


staršie