Sárdózás Zsérén

A sárdózás adománygyűjtő, tavaszváró zoborvidéki népszokás, mely Zsére községben még ma is él. A farsangi időszak végezetével farsangvasárnap felkerekednek a zsérei férfiak és fiatal legények, hogy jókívánságaikkal és derűs hangulatukkal megörvendeztessék a falu népét. A zsérei Zsibrice Hagyományőrző Csoport zenekarának kíséretével, vidám nótaszóval, kosárral és feldíszített nyárssal a kezükben járják végig a falut. A legények az utcán megtáncoltatják a lányokat, cserébe sok-sok házi csemegével: fánkkal, siskával, kaláccsal, süteménnyel, pogácsával kínálják meg őket, de nem hiányozhat a jó borocska és a hazai pálinka sem. A sok jókívánságért a sárdózók a háziaktól kolbászt, tojást, szalonnát és más finomságot kapnak.

 

Zsérén a legények az alábbi szöveget mondják:

„Sárdó gyűjjön, 

meleget hozzon! 

Micsodai meleget?

Nyári meleget!

Hej, székecske bakocska, 

szőlőhegyen dombocska.

A kolonyi lányok, 

mind a vízbe fútak.

Lapu alatt lapognak, 

csovány alatt cincognak.

Zab szemesedjen, 

búza bokrosodjon,

török lovat hozzon, 

azzal hadakozzon.

Mennyi ürgelyuk, mennyi pociklyuk, 

annyi verem búzája legyen kendjüknek, gazduram!

Kigyűröm belőle konkót, üszököt, mindenféle gajzot,

adjon kétek tyúkmonyat!

Tojást, kóbászt, szalonnát!“


vissza