Október je mesiacom úcty k starším ľuďom, preto dňa 9.10.2022 v nedeľu o 15.00 hod. do kultúrneho domu očakávame našich najstarších občanov, kde v rámci kultúrneho programu budú ma...


...


Oznamujeme našim občanom, že 4.10.2022 a 5.10.2022 t.j. v utorok a v stredu kvôli školeniu zamestnancov obecný úrad bude zatvorený....


...


...


...


...


...


...


...


...


...


"Regionálna veterinárna a potravinová správa oznamuje občanom, že dňa   24.9.2022 t.j. v sobotu  sa bude konať očkovanie psov a mačiek proti besnote . Keďže očkovať sa môžu len začipované zvieratá, bu...


...


...


Oznamujeme našim občanom, že do konca septembra zberný dvor bude zatvorený. V prípade potreby volať tel. č. 0903 203 979....


...


...


...


...


Staršie