...


...


...


...


...


...


...


...


...


...


...


...


...


Oznamujeme našim občanom, že dňa 23. novembra 2022 (v stredu) o 16:00 sa v kultúrnom dome v Žiranoch uskutoční stretnutie s PZO (Ponitrianske združenie obcí pre separovaný zber) o zvyšovaní cien odvozu komunálneho odpadu.  ...


...


...


...


...


...


...


Staršie