...


...


...


....


....


...


...


Oznamujeme našim občanom, že najbližší odpis vodomerov sa uskutoční koncom decembra. Žiadame občanov, aby svoje vodomery priebežne sledovali pre prípadnú poruchu. Ďakujeme za pochopenie....


...


...


OTVOR DETAIL...


...


...


Oznamujeme našim občanom, že dňa 18.06.2022 tj. v sobotu zberný dvor pri železničnej stanici z technických príčin bude zatvorený....


...


...


...


...


...


...


Staršie