VZN č.1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Žirany

ZOBRAZIŤ PRÍLOHU  [Veľkosť: 311,66 KB, Typ súboru: PDF]


späť