VZN č.2/2008 o poskytnutí dotácií organizáciám pôsobiacim na území obce Žirany


späť