Noc v knižnici

Kde bolo, tam bolo v Základnej škole s materskou školou v Žiranoch sa 6.2. 2015 v podvečer, v priestoroch školskej knižnice uskutočnil večer čitateľov školákov. Stretnutie pod názvom Noc v knižnici pripravili naši pedagógovia pre všetkých školákov, mladých čitateľov školy. Potešilo nás, že o účasť žiakov na podujatí prejavilo záujem 23 čitateľov. Našou snahou bolo vytvoriť netradične a pútavo priestor v prostredí školy zameraného k podpore záujmu o čítanie a rozvoja vzťahu mladých čitateľov k čítaniu a knihám. Prostredníctvom aktivít, súťaží a večerného čítania rozprávok sme chceli poukázať, na to, že knihy rozdávajú čitateľom radosť, poznanie, poučenie aj zábavu.

Noc v knižnici

Počas večera žiaci spoznávali prostredníctvom kníh a čítania mnoho zaujímavostí. S kamarátmi zažili s čítaním príjemné chvíle, plné zábavy. Vďaka čítaniu vznikli nové priateľstvá. Žiaci spoznali, že s knihou sa cítia príjemne a čítanie je zábavou. Veríme, že naši žiaci budú aj naďalej radi navštevovať školskú knižnicu. Budú jej častými hosťami a spolu kamarátmi, čitateľmi sa naučia mať rady knihy a čítanie. Mnohé deti dnes čítajú pomenej. Ich voľný čas vyplňuje počítač, mobil, internet a množstvo iných aktivít. Nemajú čas otvoriť knihu a začať čítať. Nevedia sa ponoriť na také miesto, ktoré by vytváralo pohodu na pokojné čítanie..Vzťah ku knihám a čítaniu je dôležité utvárať už od útleho detstva Ak si nenájdeme cestu ku knihám ako deti, nenájdete si k nej cestu ani ako dospelí. Naučme deti spoznávať význam kníh a krásu čítania, ponúknime im dobrodružstvo, poznanie aj zábavu. Ponúknime im múdrosť písaného slova a naučme ich , že kniha je ich verným priateľom.

Noc v knižnici

H.Š.


späť